De psychologie achter Covid-19

De hele mensheid valt eenvoudigweg te classificeren, daar hebben we geen DSM voor nodig. In de afgelopen corona episode is duidelijk geworden dat we de gevaccineerde medemens in drie rubrieken onder kunnen brengen, te weten: de groep angstigen, de meelopers en de calculerende mens. Uiteraard zijn er subgroepen en binnen deze subgroepen is er overlap met de driedeling. Zo kan iemand die veel naar het buitenland moest op calculerende wijze de beslissing hebben genomen tot vaccineren, maar onderliggend speelde angst om zijn baan kwijt te raken of sociaal buitengesloten te worden. Laten we de hoofgroepen eens nader bezien.
Angstigen
Je bent bang om iets onder de leden te krijgen, dat is heel begrijpelijk, dit is een gezonde respons op ziek zijn. Maar dan? Dan ga je overwegen en dit denkproces wordt grotendeels gestuurd door emotionele invloeden. Om het maar plat te zeggen; we naaien elkaar op. Dit is in aanloop en tijdens de vaccinatierondes veelvuldig gebeurd door mensen onderling, maar vooral gevoed door de overheid. Men durfde nauwelijks meer op de eigen ratio te vertrouwen en gevoed door angst is men meegegaan in de snelheid waarmee alles uitgerold werd.
Meelopers
Hoe vaak hebben we niet gehoord: ‘Iedereen doet het, waarom zou ik er dan aan twijfelen?’. In zeer korte tijd werden mensen meegenomen in het ‘normaal’ van jezelf laten testen en vervolgens laten vaccineren. Dit ‘normaal’ is ontstaan door de constante stroom van aandacht die het accent legde, daar waar onze regering deze wilde hebben. Alle media lieten voortdurend beelden zien en geluiden horen van testlocaties, volle ziekenhuizen, genomen maatregelen, enz. Als je er niet kritisch op was, dan wist je niet beter dan dat mensen eruitzagen met mondkapjes op, handen ontsmettend voor winkels en afstand houdend van elkaar. 
In buitengewoon korte tijd is dit het mensbeeld geworden en als je daar niet aan mee deed (doet) dan werd je op z’n minst verwijtend aangekeken en vaak buitengesloten.
Calculerende mens
Van een groot gedeelte van deze groep mensen zou je kunnen zeggen dat ze geen andere mogelijkheid hadden dan zich te laten vaccineren. Denk aan de student die z’n buitenlandstage wilde volgen, of de werknemer in een sector die vaccinatie vereiste en de ook ondernemer die zijn eigen zaak geen schade wilde laten oplopen. Je zou kunnen stellen dat deze mensen geen of maar een beperkte keuze hadden. Ze zijn gedwongen door een regering die vond dat men geen dwang oplegde.
En de ongevaccineerde mens?
Hier tegenover staat de ongevaccineerde mens. Je kunt, met een marginale uitzondering daargelaten, rustig stellen dat deze groep mensen zeer bewust ervoor hebben gekozen om zich niet in te laten enten. Ze hebben dit gedaan, en doen dat nog steeds, op basis van gezond verstand en helder nadenken en met een vleugje wantrouwen tegen beleid dat zo snel uitgerold is dat het wel aan het denken moet zetten. Deze groep mensen is kritisch en dapper tegelijk, en waar ze enerzijds wantrouwend zijn, is er aan de andere kant juist veel vertrouwen in het zelfregulerende- en genezende vermogen van het eigen lichaam. Een virus is een virus, mondkapjes belemmeren de binnenkomst van gezonde lucht, ontsmetten is op zich prima maar niet te veel, en een vaccin dat zo snel ontwikkeld is laten we daarmee maar even de kat uit de boom kijken, zeker ook omdat er een heleboel tegengeluiden waren die op regeringsniveau direct de mond gesnoerd en zelfs gedemoniseerd werden. Ongevaccineerden zijn in ieder geval geen angstige mensen, ook geen meelopers, misschien wel calculerend, maar dan de andere kant op.
En verder…
Het hier boven geschrevene is een grove indeling en daarmee een opzet, of noem het een kapstok, om de mensheid een beetje beter te kunnen begrijpen in de gemaakte keuzes van de afgelopen 2,5 jaar. Het maakt eveneens duidelijk dat er niet heel veel voor nodig is om de hele wereld op z’n kop te zetten en, we kunnen er niet omheen, te beïnvloeden. Het is een soort van nieuwe oorlogsvoering die niet op ouderwetse wijze tussen landen gaat maar over de landsgrenzen heen. Het maakt inzichtelijk dat je op eenvoudige wijze in nog geen anderhalf jaar tijd zo’n 85% of meer van de bevolking met je meekrijgt als je angst uitstrooit over de bevolking. De niet-angstigen kunnen hier niet tegenop en worden vanzelf onder de voet gelopen waarmee je een gewillige groep overhoudt. En met deze groep mensen kun je doen wat je wilt…
 
 
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram