De leuke kanten van deze Covid-19 episode

Leve de creativiteit van mensen! In perioden van onderdrukking komt de satire als culturele uitingsvorm van de humor meer dan anders aan de oppervlakte. Het is de uitlaatklep van mensen om in verzet te gaan tegen repressie door politie, boa’s en als het zo nog even doorgaat ook nog het leger. Bij alle andere symptomen opgeteld begint zich de diagnose van de huidige bestuursvorm van Nederland steeds duidelijker af te tekenen. Opname geïndiceerd lijkt me 🙂

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram