Dood door schuld !

Hugo de Jonge: ‘laakbaar’ optreden = ‘dood door schuld’ !!!


Een aantal observaties vooraf.

 1. Al vroeg in 2020 was bekend dat HCQ een mogelijk positief effect had op de bestrijding van COVID-19.
 2. VWS had zelfs al een voorraad HCQ ingeslagen.
 3. Het RIVM rapporteerde een positief effect van het inzetten van HCQ bij de zg. vroegbehandeling/behandeling ‘in eerste lijn’. Mensen die positief besmet zijn, hebben direct baat bij inname van HCQ
 4. Nederlandse onderzoek naar de effectiviteit was echter gebaseerd op laattijdige behandeling. Niet zo vreemd dat er vervolgens dan:
 5. Geen wetenschappelijke consensus was.
 6. Logisch nader onderzoek naar de effectiviteit van HCQ bij behandeling ‘in eerste lijn’, werd NIET uitgevoerd en zelfs geblokkeerd door de Minister van VOLKSGEZONDHEID…!!

* * *

We kunnen ons als burgers alleen maar grote vraagtekens zetten bij het motief
om deze WERKENDE en EFFICIËNTE GENEESMIDDELEN te bashen.
Het is nu ook duidelijk waarom Hugo de Jonge WOB-verzoeken negeerde
en zelfs een rechterlijk vonnis naast zich neerlegde..!!


 
Hugo de Jonge: ‘Laakbaar’ optreden = ‘Dood door schuld’ !!!

2022 © WantToKnow.nl/be

 
Hugo de Jonge wist vanaf het begin waar hij mee bezig was. Feitelijk was hij bezig, om de zaak van een aantal vroegtijdig veelbelovende COVID-19-geneesmiddelen keihard en bewust te torpederen. Er moest en zou gevaccineerd gaan worden. EXPERIMENTEEL gevaccineerd met een nog nimmer gebruikt mRNA-vaccin. Een middel dat dus ALLEEN GEBRUIKT MOCHT WORDEN, bij gebleken afwezigheid van ándere geneesmiddelen.

Maar ondanks de kletspraat van Hugo de Jonge, dat zulke middelen NIET werkzaam waren, en daardoor dus de mRNA-vaccins de ruimte moesten krijgen, bleken er dus wel degelijk 2 UITERST KRACHTIGE MIDDELEN TE ZIJN, ten behoeve van vroegtijdige bestrijding van COVID-19. We spreken dus over BEWUSTE MANIPULATIES van ‘de-man-met-de-schoenen’…

Ondanks goede resultaten met vroegbehandeling van coronapatiënten en/of corona-positieven, deed Hugo de Jonge Corona-medicijnen in de ban. Naast het uiterst bekende en vertrouwde middel HCQ, werd ook een uiterst werkzaam ander middel, ‘Ivermectine’ in de ban gedaan. Vervolgens werd ook medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van deze middelen bewust tegengewerkt en werden (huis)artsen bijzonder lelijk aangepakt, allemaal onder toeziend oog en goedkeuring van het kabinet Rutte. Met de CHRISTELIJKE partijen CU en CDA in de bijrijdersstoelen…!

 
De publiekelijk presentatie van verschillende huis/artsen was indrukwekkend, toen zij tijdens de epidemie met de baanbrekende hydroxychloroquine-therapie kwamen, die gericht was op vroegtijdige behandeling van coronapatiënten. MAAR WAT GEBEURDE? Een ware inquisitie vond plaats en de overheid zette alles in om het gebruik en toepassing van HCQ(-cocktail) te blokkeren.

De autoriteiten gingen het gebruik direct ook sanctioneren met schandalige boetedreigingen van maar liefst € 150.000,- !! Ministers bemoeiden zich persoonlijk met het aanpakken van huisartsen, terwijl representatief onderzoek naar de behandelmethode door het kabinet werd tegengewerkt. Dit beeld komt keihard naar voren uit onderzoek in de vrijgegeven WOB-documenten. We kunnen ons als burgers alleen maar grote vraagtekens zetten bij het motief om dit WERKENDE en EFFICIËNTE GENEESMIDDEL te bashen. Het is nu ook duidelijk waarom Hugo de Jonge de WOB-verzoeken negeerde en zelfs een rechterlijk vonnis naast zich neerlegde..!!

KWAKZALVERIJ…
Kijk hier naar de manier waarop FvD-TweedeKamerlid Thierry Baudet zijn motie rondom toepassing van HCQ door Hugo de Jonge gekleineerd ziet en zich in debat moet begeven, met bijval van Geert Wilders, om deze ronduit schofferende behandeling van de motie te bespreken.

 
Dit gebeurde wereldwijd..!! Een wereldwijde manipulatie dus!
Tijdens de epidemie traden wereldwijd verschillende zeer gerespecteerde artsen naar buiten, met zeer gunstige resultaten van vroegtijdige behandeling van coronapatiënten met hydroxychloroquine en het HCQ-pakket. De Fransman Raoult en de Amerikaan Zelenko trokken wereldwijd de aandacht. In Nederland werd huisarts Rob Elens (HIER) bekend nadat hij 10 coronapatiënten had genezen. Maar als kennelijk beloning, konden Nederlandse artsen die het middel voorschreven, een boete tegemoet zien van € 150.000. De tientallen WOB-documenten laten onderzoeksjournalisten reconstrueren wat zich achter de schermen heeft afgespeeld.

dr. Didier Raoult

De Franse hoogleraar geneeskunde dr. Didier Raoult maakte snel na het begin van de pandemie bekend, dat hij een effectieve therapie voor coronapatiënten had gevonden op basis van hydroxychloroquine en azitromycine. Volgens deze beroemde infectioloog zorgde zijn therapie ervoor, dat tweederde van de coronapatiënten binnen enkele dagen klachtenvrij waren.
Raoult baseert zich dan op vroegtijdige behandeling van twintig coronapatiënten. Naar aanleiding van zijn bevindingen besluit de Franse regering om chloroquine in heel Frankrijk te laten testen om meer wetenschappelijke zekerheid te krijgen.

Medisch-wetenschapper professor dr. Peter McCullough was internationaal vermaard om zijn strijd VOOR het inzetten van HCQ. Hij was een van de vele, erudiete medische wetenschappers die hun reputatie te verliezen hadden, door tégen de politieke WERELDWIJDE (!!) stroming in te varen en HCQ te roemen. Kijk naar deze uitspraak van Peter McCullough:

Vervolgens werd tijdens de epidemie het medicijn hydroxychloroquine (HCQ), vooral ook in het combipakket met Zink en een anti-bioticum, onderwerp van stevige polarisatie. HCQ was als medicijn in 1934 ontwikkeld door het Duitse Bayer als preventie-middel tegen malaria. Daarnaast werd en wordt het ook gebruikt voor verschillende auto-immuunziekten zoals reuma. HCQ is zelfs opgenomen in de WHO-lijst van essentiële geneesmiddelen!! Wat is er dan verkeerd om het alternatief te testen. Hydroxychloroquine/HCQ is heel goedkoop, omdat het een medicijn is, waarvan het patent verstreken is en waardoor iedereen tegen lage kosten het kan produceren..!

Inspectie Gezondheidszorg adviseert om HCQ-cocktail niet preventief voor te schrijven
Vervolgens wordt er wereldwijd veel aandacht besteed aan de bevindingen van Raoult, let wel, een medicus die bekend staat als expert op het gebied van infectieziekten. In Nederland publiceert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een week later echter dat huisartsen en apothekers het reumamedicijn hydroxychloroquine niet preventief mogen voorschrijven of verstrekken aan coronapatiënten. Waarom? Nou, interessant, want de inspectie zegt tot deze conclusie te komen, op basis van ‘ontvangen signalen’. Volgens de dienst heeft chloroquine op dat moment geen bewezen preventieve werking. Hetzelfde zou van toepassing zijn op andere corona-medicijnen en vaccins.

Net als Dr. Raoult komt (huis/arts) Dr. Zelenko met een methode voor vroegtijdige behandeling van coronapatiënten op basis van hydroxychloroquine, zinksulfaat en azitromycine. Dus opnieuw indringend bewijs van een andere, respectabele medisch wetenschapper. Als huisarts heeft deze Zelenko ca. 500 besmette mensen met succes behandeld. In een latere publicatie van een van zijn onderzoeken, onder 377 coronapatiënten, is te lezen dat vroegtijdige behandeling de kans op ziekenhuisopname enorm verkleint: amper 3% van de behandelde patiënten kwam in het ziekenhuis, terwijl ruim 15% van de niet behandelde patiënten moest worden opgenomen.

Het risico op overlijden ligt volgens het onderzoek van Zelenko vijf keer lager. Kijk naar het interview van Del Bigtree met dr. Zelenko. Deze gaat zover, dat hij politici die HCQ blokkeren op dat moment al beschuldigt van ‘dood-door-schuld’..
 

 


 
Onderdrukte Hugo de Jonge ook de POSITIEVE RIVM-BERICHTEN OVER HCQ??

Of hydroxychloroquine de oplossing is voor een complex probleem was niet het doel van dit WOB-onderzoek. Wat keihard uit de onderzochte stukken blijkt:

Vroegtijdige behandeling met hydroxychloroquine in combinatie met zinksulfaat en azithromycine op bedenkelijke gronden door de autoriteiten is tegengewerkt, blijkt uit de WOB-documenten.

De Nederlandse overheid heeft zeer snel voorgesorteerd op een strategie van massavaccinatie, waar in ieder geval grote financiële belangen mee gemoeid waren. De beschikbaarheid van een effectief GOEDKOOP medicijn zou de voorlopige toelating van een vaccin in de weg kunnen staan. Moest het daarom verboden worden door de minister van VWS?

Ging het alleen om het pushen van het mRNA-vaccin? Er zijn namelijk -voor iedereen zichtbaar- zeer duidelijke parallellen tussen de Nederlandse politieke ‘beleidsmaatregelen’ inzake HCQ-verboden en dezelfde maatregelen in TALLOZE LANDEN ELDERS IN EUROPA EN ELDERS IN DE WERELD. (Canada, VS, Australië etc.) Dit is natuurlijk geen toeval.

“Ik een andere agenda, die alleen maar vaccins promoot? Omdat ik Ivermectine en HCQ afkeur?”

Ergo, er is en was een planmatige aanpak, waarbij Ivermectine en HCQ een kopje kleiner gemaakt dienden te worden. Beide geneesmiddelen bleken UITERST WERKZAAM en er was dan feitelijk ook GEEN REDEN om het gebruik van deze middelen door medische professionals te verbieden en krankzinnige boetes te zetten op gebruik van deze middelen.

Vervalst HCQ-onderzoek in geneeskundig wereldtopmagazine ‘The Lancet’..
Wie heeft er in hemelsnaam belang bij een dure test, om HCQ de poten onder de stoel weg te zagen..?!? Het is niet meer dan een simpele deductie, die aantoont, dat er dus méér achter dit verhaal zit, dan wellicht op het eerste gezicht blijkt. Nogmaals: ‘wie heeft belang bij ondermijnen van het bewijs van de werkzaamheid van HCQ’..!!?? Klik voor een artikel over dit frauduleuze medische Lancet-artikel, HIER.

Nederlandse ziekenhuizen bewezen werkzaamheid..!!!
De ontwikkelingen en ophef rondom de welles/nietes werkzaamheid van HCQ en het niet voorhanden zijn van medicijnen, waren voor de artsen Jolanda Lammers (HIER)  en Paul Groeneveld (HIER) van het Zwolse Isala-ziekenhuis, reden genoeg, drie behandelstrategieën tegen het licht te houden. Beide artsen bevestigen ook, waarom dr. Rob Elens zijn test deed met het middel HCQ. Er wass niets anders voorhanden dan het voorschrijven van.. paracetamol..!

Dr. Paul Groeneveld hierover: ‘Tijdens de corona-uitbraak stond elke dokter met lege handen. Juist omdat iedereen het beste wil, voor met name deze patiëntencategorie, hebben we landelijk alle medewerking gekregen’‘. (Fijntjes nietwaar, de tekst ‘iedereen het beste wil’..? Kan dhr. Hugo de Jonge een puntje aan zuigen wat ons betreft!)

De landelijke oproep van beide artsen, aan collega-infectiologen, om data van klinische COVID-19 patiënten te delen, kreeg opvallend veel respons. Maar liefst veertien ziekenhuizen (van algemeen en topklinisch, tot academisch en verspreid over het land) bleken bereid hun gegevens te delen. Deze deelnemende ziekenhuizen waren:

 1. het OLVG Amsterdam,
 2. het BovenIJ ziekenhuis Amsterdam,
 3. het Medisch Centrum Jan van Goyen Amsterdam,
 4. het Erasmus MC Rotterdam,
 5. het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam,
 6. het UMC Groningen,
 7. het Rijnstate Arnhem,
 8. het Isala Zwolle,
 9. het CWZ Nijmegen,
 10. het Beatrixziekenhuis Gorinchem,
 11. het Reinier de Graaf Delft,
 12. het Adrz Goes en het
 13. Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.
   

Beide initiatiefnemers zijn vol lof over de ruimhartige medewerking van deze Nederlandse ziekenhuizen. Volgens beide onderzoekers was hun input en feedback van ‘onschatbare waarde’, evenals de ondersteuning vanuit hun collega’s uit de Isala-Academie. ‘De hulp in de vorm van een research scientist en een statisticus was onmisbaar. Dit onderzoek is een gezamenlijke prestatie.’ Gedurende de maanden april en mei 2020, werden de benodigde data verzameld; alle relevante medische waarden, zoals lichaamstemperatuur, labuitslagen, toegediende hoeveelheid zuurstof, behandelstrategie, tijdsduur tot overplaatsing naar IC en mortaliteit.

Al deze gegevens zijn verwerkt door twee studenten geneeskunde en geanalyseerd door Richard Brohet, senior research scientist. Toen hebben dr. Lammers en Groeneveld in juni en juli 2020, de wetenschappelijke resultaten bestudeerd en op basis daarvan de conclusies geformuleerd.  Hun wetenschappelijke studie werd geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift ‘International Journal of Infectious Diseases’ (HIER) en aldaar te vinden onder de titel: ‘Early Hydroxychloroquine but not Chloroquine use reduces ICU admission in COVID-19 patients’.

Uit de wetenschappelijke cijfers blijkt allereerst, dat gemiddeld 18% van de COVID-19 patiënten op de afdeling is overleden en dat 14% werd overgeplaatst naar de IC. Dr. Lammers en Dr. Groeneveld concluderen dat hydroxychloroquine – in tegenstelling tot eerdere berichten – wel degelijk effectief is tegen het COVID-19 virus. De patiënten die werden behandeld met hydroxychloroquine gingen significant minder vaak naar de IC.

‘We hebben dag en nacht gewerkt om een gedegen manuscript op te stellen. Dat was topsport’, benadrukken de onderzoekers, die trots zijn op het eindresultaat. Hun motivatie was en is de patiënt. ‘Wij willen graag een wetenschappelijke bijdrage leveren die richting geeft aan de behandeling van COVID-19 patiënten, zeker nu de tweede golf is begonnen.’

De beide artsen/initiatiefnemers, verwachten dat hun opmerkelijke onderzoeksresultaten, die inmiddels zijn bevestigd door Amerikaanse researchers, tot een nieuwe landelijke of mondiale behandelstrategie zal leiden. Daarnaast pleiten zij voor aanvullend (prospectief) onderzoek dat hun conclusies kan ondersteunen. Alle lof voor dr. Jolanda Lammers en dr. Paul Groeneveld dus, die hun onderzoek in een zeer kort tijdbestek hebben weten af te ronden.

VOOR ZOVER WIJ HEBBEN KUNNEN NAGAAN, HEEFT HUGO DE JONGE NIETS, MAAR DAN OOK HELEMAAL NIETS MET DIT ONDERZOEK GEDAAN..? Hij is daardoor zéér ernstig nálatig geweest en is daardoor JURIDISCH LAAKBAAR bezig geweest, wat heeft geresulteerd door de juridische term ‘DOOD DOOR SCHULD’..!!

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram