‘Maar het is toch een virus van niks eigenlijk’

Inmiddels zijn we een dag verder en is iedereen over elkaar heen gebuiteld. En Gommers wist niet hoe snel hij zijn bericht moest nuanceren door te zeggen dat de context jongeren betreft. Dat kan wel zo zijn, maar ondertussen is het wel gezegd op een wijze die aan duidelijkheid niets te wensen overliet: de verhouding tussen corona en de huidige maatregelen zijn volledig zoek; er wordt met een kanon op een mug geschoten, de maatregelen zijn buitenproportioneel.

Dat juist jongeren hier onevenredig hard door getroffen worden staat buiten kijf, dat weet iedere onbenul. Menig jongere is in een isolement geraakt, heeft studieproblemen of -vertraging opgelopen, buitenland stages zijn gecanceld, enz. De somberheid is groot binnen deze doelgroep en dan hebben we het er nog niet eens over gehad dat de meeste jongeren helemaal geen vaccinatie willen. Ze doen het wel omdat ze anders niet meer mee mogen doen, maar ze staan er niet achter.

Jongeren nemen een vaccinatie en binnenkort een booster omdat het moet. Ze worden niet ziek van corona en anderen besmetten doe je ook als je gevaccineerd bent, dus waarom zou je je laten vaccineren. Precies, omdat ze ertoe verplicht worden. Het vaccinatiebeleid van onze regering is misdadig en vroeg of laat dienen de verantwoordelijken voor dit beleid zich te verantwoorden en waar mogelijk gestraft te worden.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram