Het slagveld van de bijwerkingen

Vanuit de hele wereld is een stroom van recente informatie over dodelijke injectieschade beschikbaar, maar deze bereikt het merendeel van de bevolking niet. De overheid en de reguliere media hebben een muur opgeworpen die bestaat uit censuur, leugens en staatspropaganda, waardoor de medische werkelijkheid niet aan onze medeburgers wordt meegedeeld. Naar schatting heeft 80% van de Nederlandse bevolking zich één of meerdere keren laten injecteren met een experimentele gifstof, die op het ogenblik verantwoordelijk moet worden gehouden voor ernstige en levensbedreigende bijwerkingen.
Niet-gecorrumpeerde wetenschappers krijgen van overheidsinstellingen, zoals in Nederland het RIVM en CBS, niet de aanwezige data aangereikt die nodig zijn om causaliteit aan te tonen tussen injectievloeistof en injectieschade. Huidige gegevens tonen echter overduidelijk aan dat er een verband bestaat tussen deze twee parameters. Ontelbare wetenschappers van  wereldfaam, waaronder dr. Robert Malone, de grondlegger van de mRNA techniek, dringen aan het Covid-19 injectieprogramma met onmiddellijke ingang stop te zetten en een onafhankelijk onderzoek op te starten. De overheid wil niet luisteren en vervolgt als een kip zonder kop de fout ingeslagen weg, want het uiteindelijke doel zal en moet bereikt worden. Niet de volksgezondheid is dat doel, maar de vermindering van het aantal mensen op Aarde. Dat doel moet bereikt worden door de geïnjecteerden een lichaamskwaal te bezorgen waaraan ze vroeg of laat zullen overlijden. Dat moet wel op zo’n manier gebeuren dat de bevolking geen verband kan gaan leggen met de Covid-19 injecties.
Lees hier verder voor het vervolg van het artikel.

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram