Hoe gaan we in de toekomst Bevrijdingsdag vieren?

Ieder jaar op 5 mei wordt Bevrijdingsdag gevierd. Dan herdenken we alle oorlogsslachtoffers en we staan vooral stil bij de mensen die een speciale rol hierin hebben gespeeld. Officieel heet het: ‘Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten’. Het is een dag waaraan ik altijd grote waarde heb gehecht en dit ook aan mijn kinderen heb meegeven. Dan zijn we gezinnelijk een moment stil en sluiten we ons aan bij het collectieve gedachtegoed van: ‘dit nooit weer’.

Hoe anders zal dit bij de eerstvolgende Bevrijdingsdag zijn. Waarschijnlijk zal ik het in stilte vieren met de tv uit zodat ik niet geconfronteerd wordt met beelden van mensen die daar staan te huichelen, maar ondertussen stelselmatig bezig zijn om onze verworven vrijheden af te nemen en de mensenrechten aan hun laars te lappen. Ik vond het altijd mooi om onze koning hierin te zien en te horen, dan was ik trots op ons fantastische vrije Nederland waar we elkaar respecteren en waar ieder zijn mogelijkheden kan ontplooien. Dan heb ik dat liedje in mijn achterhoofd van Fluitsma en Van Tijn, ’15 Miljoen Mensen’.

Deze herinneringen aan Bevrijdingsdag zullen nooit meer hetzelfde zijn. Het vertrouwen in een stabiliteit wat betreft democratische waarden is dood. Ik kan me niet voorstellen ooit nog het vertrouwen te kunnen hebben in een zorgzame overheid zoals ik dat als kind heb meegekregen. Zelfs de partij die ik daarin altijd hoog heb gehad, de SP, schaart zich achter het beleid van uitsluiting en polariseren van mensen. Ja, zelfs de Socialistische Partij doet mee aan het beleid van mensen uitsluiten. De enige partij waar ik nog enigszins verwantschap mee voel is de Partij van de Dieren, omdat zij zich primair richten op dierenwelzijn. Maar als ik nu zou mogen stemmen dan wordt het toch Thierry Baudet. Zijn standpunten zijn meestal niet de mijne, ik vind het niet netjes dat hij de koning een ‘lul’ noemt, maar voor mij telt maar één reden momenteel: wie komt er op voor ons allerbelangrijkste gedachtegoed: ‘dit nooit weer’? Als we dit allerhoogste goed bij het grootvuil zetten, wat is de rest dan nog waard?

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram