Hugo de Jonge heeft bloed aan zijn handen

 

“Minister Hugo de Jonge heeft bloed aan zijn handen,” zegt Flavio Pasquino van @blckbxnews

nu uit WOB-documenten blijkt dat medicijn #HydroxyChloroquine wél werkt tegen #Corona.

Is Hugo de Jonge verantwoordelijk aan dood door schuld?

De definitie van dood door schuld luidt: “Er is sprake van dood door schuld als door uw handelen of nalaten een ander komt te overlijden. Onder schuld wordt verstaan verwijtbaar gedrag. U heeft geenszins de opzet gehad om de ander van het leven te beroven, maar de dood van een ander is wel aan uw schuld te wijten.”
Als we deze definitie leggen langs het feit dat Hugo geweigerd heeft überhaupt serieus na te denken over het inzetten van onder meer Hydroxychloroquine in de behandeling tegen Covid, ook al stelde het RIVM op 25 oktober 2020 vast dat de coronasterfte veel lager ligt in landen waar HCQ in combinatie met zink wordt voorgeschreven, en een Frans onderzoek in Marseille eenzelfde vergelijkende uitkomst aantoonde https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32387409/ dan mogen we dus uitspreken dat de halsstarrige weigering van Hugo volgens de definitie van dood door schuld strafbaar en vervolgbaar zou moeten zijn.
 

Uit Wob-documenten is naar buiten gekomen dat een corona infectie behandelen met HCQ werkt. Het RIVM was er positief over. Hugo de Jonge hield het TEGEN & noemde het kwakzalverij, vanwege zijn vaccinatie-zwendel natuurlijk. Kunnen we stellen dat Hugo doden op zijn geweten heeft?

Het is triest om steeds weer te moeten constateren dat slechts WOB-verzoeken een klein beetje van de waarheid boven tafel brengen https://twitter.com/KAFKA_Dev/status/1521139772001034240 en dat de algehele rode draad in deze WOB-verzoeken de onkunde en eigengereidheid van de Haagse narcisten blijkt te zijn.
Was het niet Hugo die tegen alle signalen in de werking van HCQ ridiculiseerde en in het ‘kwakzalvers’ hoekje dreef https://twitter.com/SimoneSays123/status/1521345425969750017 waarbij hij zelfs de aan grootheidswaanzin grenzende brutaliteit had om artsen die langs de lijn van hun eed patiënten wilden genezen met HCQ, extreme boetes en vervolging door het medisch tuchtcollege in het vooruitzicht stelde?
Was het daarnaast niet de nieuwe PvdA führer Adje Kuiken die – in haar ogen – ‘kwakzalvers’ hun BIG-registratie wilde ontnemen, omdat zij wél de medische kennis en het inzicht hadden om op basis van bewijs medicijnen als HCQ voor te schrijven?
Wij zien -door de openbaring van WOB-verzoeken- dat de gehele Haagse politiek een brevet van onvermogen verdient, maar dat zij daarbij de stuitende arrogantie bezitten om -nogmaals- uit grootheidswaanzin dit brevet van onvermogen menen op te moeten spelden bij volkomen integere en bekwame artsen.
Wat kunnen, en moeten wij uit de weigering van Hugo om het middel HCQ in te zetten constateren?
# was het – zoals in de politiek gebruikelijk – het smoesje dat Hugo er geen actieve herinnering aan had, hij dit ene stuk nou net niet gelezen had of er door zijn ambtenaren niet op gewezen was?
# was het echt grootheidswaanzin van een afgestudeerde basisschoolleraar die het allemaal wel beter wist dan de deskundigen?
# of was het in opdracht van dat zo schimmige Big Pharma, die het verdienmodel van hun vaccins door geen enkel persoon of middel in gevaar wilde laten komen?
Nu zullen de vaccinatiejunkies mij uiteraard op deze woorden willen pakken, denkend dat zij daarmee de ‘waarheid’ onder mijn betoog vandaan kunnen halen, door te wijzen op het feit dat ook HCQ uit het magazijn van de Big Pharma komt, en er daarbij dus ook sprake is van een verdienmodel.
Beste speldenkussen -u begrijpt, ff een prikgrapje tussendoor – jullie hebben volkomen gelijk met de bewering dat Big Pharma ook verdient aan de inzet van HCQ, maar wat jullie daarbij over het hoofd zien is dat Big Pharma er is for the long run.
Het verdienmodel van Big Pharma is gebaseerd op chronische ziektes en verslaving aan medicijnen, dus een éénmalige opleving van hun winstbejag door de inzet van HCQ is korte termijn denken…….. zo ongeveer als jullie gedachtegang over die zaligmakende prikjes. De AstraZeneca’s en Pfizers van deze wereld zijn niet gebaat bij medicijnen die daadwerkelijk een genezend effect hebben, want dat is harakiri plegen op het eigen verdienmodel.
Ook al zou ieder afzonderlijk spuitje gif minder kosten dan de inzet van HCQ, dan nog is het verdienmodel van de gifspuitjes vele malen meer ’toereikend’ dan HCQ, want je krijgt bij die spuitjes een Willy Wonka -lees: Everlasting Gobstopper- strippenkaart geleverd voor spuit numero due, tot aan spuit numero……. hoeveel miljard heeft Gates ook alweer? Juist, numero 132 miljard.
Soms is simpel nadenken zo makkelijk, maar als je al ietwat bekrompen herseninhoud wordt platgespoten door Big Pharma gif, dan is zelfs het meest simpele rekensommetje ingewikkelder dan de string theory van Sheldon Cooper.
Blijft over dat dood door schuld vraagstuk.

Artikel overgenomen uit LNN Media

Misschien dat er toch nog een keer tribunalen gaan komen om de misstanden, gepleegd door het voorgaande- en huidige kabinet, aan de orde te stellen. Laten we het hopen, jammer dat het ten koste zal gaan van onze belastingcenten…

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram