Hugo is weg, nu mag de volgende verder bouwen op het achtergelaten puin…

 

Ernst Kuipers, nieuwe minister van het departement Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Laten we bidden dat het goed komt met al die mensen die een vaccin hebben genomen.

Auteur dezer website geeft het onmiddellijk en grif toe: dit is wel een erg gemakkelijke en populistische inkopper met handig gebruik van afbeeldingen die over het internet zwerven.

Neemt niet weg dat de eenvoud soms zaken heel direct blootlegt. Minister De Jonge is weg, zijn politieke verantwoordelijkheid houdt hiermee op – want: in het kader van nationaal belang, met instemming van de hele ministerraad, bovendien konden we het vooraf niet weten, we moesten handelen naar goeddunken – en zijn opvolger mag verder bouwen op de achtergelaten puinhopen.

De makers van de site wensen minister Kuipers dan ook veel sterkte en vooral veel wijsheid toe, maar met de sceptische houding van: eerst zien, dan pas geloven en hopelijk hoeven we niet al te veel te bidden op dat het goed moge komen.

Aan wijsheid heeft het De Jonge in ieder geval ontbroken. Wijze mensen kijken namelijk terug in de geschiedenis om te leren van wat er in eerdere situatie mis is gegaan. Daar kun je namelijk lering uit trekken en die lering vertaalt zich in de ontwikkeling van mensenrechten, grondrechten, juiste omgang met elkaar, niet straffen maar belonen, appelleren aan het gezonde verstand van mensen, alle visies meenemen, en ga zo nog maar even door…

De Jonge heeft er samen met Rutte, laten we het ministeriële opperhoofd hierin niet vergeten, een intermenselijke puinzooi van gemaakt waar we nog generaties lang last van zullen hebben. En het had zo anders gekund… daar was maar een beetje mix voor nodig van geschiedkunde, wijsheid en inzicht, iets dat je zou mogen verwachten van een bestuurder op dit niveau. Want laten we eerlijk zijn, het gaat hier niet om een directeursfunctie van de plaatselijke kruideniersketen, het gaat om het besturen van een land met ruim 17 miljoen inwoners.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram