Marc Bonten (OMT) verzwijgt connectie met Pfizer en AstraZeneca

Honderdduizenden Nederlanders sluiten zich aan bij de oproep om het coronabewijs af te schaffen. Betekent dit het einde van de pas?

In een artikel in de Trouw van afgelopen zondag staat de kop hierboven vermeld. Meer dan een half miljoen Nederlanders zijn klaar met de maatregelen. Maar wat schets mijn verbazing; Marc Bonten waarschuwt om niet te snel afstand te nemen van het coronatoegangsbewijs. Zie een fragment uit het bericht hieronder:


Trouw, 6 febr. 2022

Proportionaliteit

Het manifest roept ook weerstand op. Microbioloog en OMT-lid Marc Bonten zei in het NOS Journaal dat hij vreest dat in de discussie over het coronatoegangsbewijs alle nuance verdwijnt. Er zijn volgens hem situaties denkbaar waarin de pas (in de toekomst) een bijdrage kan leveren, hoewel Bonten ook erkent dat het effect van 3G nu klein is.


 
Over de reden van twijfel van Marc Bonten hoeven we niet lang na te denken, een rondje informeren leert al snel dat deze man corrupt is tot op het bot. Mag ik dat zeggen? Ja! Iedere onderzoeker of wetenschapper die voor zijn hypotheek heel diep in het bruin zit bij zijn geldschieters, die moet al bij voorbaat gediskwalificeerd worden. No doubt about. Zie het artikel hiernaast >>>

Daarom steeds mijn advies: neem niets zomaar aan en denk zelf na beste mensen. Denk na of er wordt voor je nagedacht. Dus ook voor deze man geldt: weg ermee, nooit meer terugkomen, zwak vlees en gezwicht voor het slijk der aarde…


 
Met de ‘wetenschap’ dat Marc Bonten OMT-lid is en tegelijkertijd tot aan zijn enkels in de aarzen hangt van de farmaceutische industrie, dat maakt het OMT tot een volstrekt ongeloofwaardig instituut. Laten we dit orgaan afdanken en een volledig nieuw orgaan in het leven roepen dat opgezet is op basis van onderzochte onafhankelijkheid.


 

Lees ook dit:

Het OMT: een onfris belangenclubje

Het Outbreak Management Team is een onwenselijk belangenclubje (1)
Fri, 25 Dec 2020 12:26:29

Sinds het parlement zichzelf heeft afgekoppeld van de macht en slechts wat voor de bühne pruttelt vormt de combinatie Kabinet Rutte en het Outbreak Management Team het nieuwe regime, welke bestuurt bij decreet. Niet gehinderd door democratische principes en verantwoordelijkheden, slechts het invullen van de agenda die hen vorig jaar is opgestuurd: Event 201 en het vervolg erop door de WHO uitgevoerd.

Bijgaand artikel is deel 1 van 3 delen, waarin we aantonen, dat het Outbreak Management Team van A tot en met Z volstrekt fout is samengesteld en daardoor als overbodig lobbygroepje kan worden weggezet.

Het Outbreak Management Team (hierna: OMT) adviseert het regime Rutte over wat er moet gebeuren ten aanzien van de “coronacrisis”.

De adviezen zijn per definitie verdacht en onbetrouwbaar, want ze komen tot stand in geheime vergaderingen en er worden ook geen notulen gepubliceerd. De leden van het OMT worden betaald van belastinggeld.

Alleen uit belastinggeld?

Nou, nee…. Dat is hoogst twijfelachtig. Voordat leden mogen toetreden moeten ze een zogenaamde “belangenverklaring” tekenen, ten bewijze van hun integriteit, gerichte deskundigheid, het algemeen belang dienend en onbevooroordeeld. Dat klinkt mooi, maar er klopt volstrekt niets van. Vrijwel alle leden dienen in de eerste plaats hun eigen belang en daarna het belang van hun betaalmeesters. Voor iedereen is dat dus “de belastingbetalende burger”, voor velen zijn er ook nog andere geldstromen. Dat maakt hun betrokkenheid nog eens extra verdacht en een handtekening onder een “belangenverklaring” niets waard.

Het OMT werkt dus stiekem én voor iemand anders dan de burger. Hetgeen ook wel blijkt op de stuk voor stuk contraproductieve maatregelen die de bevolking worden opgelegd op straffe van wetsovertreding.

De deelnemers

Het OMT bestaat uit een kerngroep die bestaat uit de volgende vaste leden:

Vaste deelnemers

 • Prof professor dr Doctor Jaap van Dissel (voorzitter), Directeur Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , CIb Centrum Infectieziektebestrijding  *
 • Prof. dr. Aura Timen (secretaris), Secretaris OMT, hoofd LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding , Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI *

 

 • Drs. Masja Loogman, Huisarts / senior wetenschappelijk medewerker NHG Nederlands Huisartsen Genootschap , NHG, Belangenverklaring
 • Dr Doctor Jaap Maas, Bedrijfsarts-epidemioloog, Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum  locatie AMC Academic Medical Center  / Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Belangenverklaring
 • Dr. Emile Schippers, Internist-infectioloog, Haga Ziekenhuis / VIZ Vereniging voor Infectieziekten , Belangenverklaring
 • Dr. Anja Schreijer, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding / LOI Landelijk Overleg Infectieziekten -voorzitter ad interim, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Amsterdam / LOI, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Annelies Verbon, Internist-infectioloog, Erasmus MC Erasmus University Medical Center  / NVII, Belangenverklaring
 • Dr. Ann Vossen, Arts-microbioloog, LUMC Leids Universitair Medisch Centrum  / NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie , Belangenverklaring
 • Drs. Anne de Vries, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD Kennemerland / LOI, Belangenverklaring

De voorzitter (Jaap van Dissel) en de secretaris (Aura Timen) hebben geen belangenverklaring ingediend. De vraag is waarom niet. Last van teveel belangenverstrengelingen en dus corruptie? Het is waarschijnlijk al te opvallend bij wie ze nog meer op de loonlijst staan. Er gaan geruchten dat Van Dissel miljoenen op zijn bankrekening heeft staan, vraag is waar die vandaan zijn gekomen. Wat we wel weten is, dat Van Dissel prominent prijkt op de Zwarte Lijst van Artsen en in feite allang uit al zijn functies had moeten worden gezet, wegens schending van de Artseneed en integriteitsbreuk. Maar nee, in Nederland word je dan topadviseur en bedenkt maatregelen die het allemaal nog veel erger maken. Deze “infectioloog” moet zichzelf bewijzen en in stand houden met vreemde verzinsels over een “ding” wat iedereen doodt, maar nog nooit is aangetoond. Maar misschien weet het RIVM meer? [LINK]

De secretaris (Aura Timen) is Roemeense van oorsprong. Hopelijk heeft ze het Nederlands goed onder de knie bij het opstellen van de geheime notulen van de OMT vergaderingen.Ook zij heeft geen belangenverklaring ingediend. De vraag is waarom niet. Heeft ook zij last van teveel belangenverstrengelingen en is dus daarmee ook corrupt?

Dan staat er ook nog bij Dr. Jaap Maas, die in zijn belangenverklaring heeft vermeld, dat hij bij de vaccinatielobby is betrokken: “Gezondheidsraad Commissie Vaccinaties (COVID-19 vaccinatie advies)”. Dus in het OMT gaan zitten en ondertussen worden ingefluisterd via de “commissie vaccinaties”, door de vaccinatielobby, lees: de farmaceutische industrie. Het maakt deze man chantabel en corrupt, want als je dan tegen vaccinaties gaat ageren, weten de op pad gestuurde helden van de “onderzoeksjournalistiek” je plotseling wel te vinden.

Het lid Dr. Ann Vossen is ook al eens in opspraak gekomen door connecties met leveranciers van testapparatuur in de GGD-teststraten.

Dan is er de groep uitgenodigde experts.

Uitgenodigde experts

 • Drs. Arend Arends, Klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis, Belangenverklaring
 • Dr. Marleen Bakker, Longarts, Erasmuc MC medisch centrum , Belangenverklaring
 • Dr. Chantal Bleeker-Rovers, Internist-infectioloog, Radboud UMC, Belangenverklaring
 • Dr. Marije Bomers, Internist-infectioloog, VU Vrije Universiteit  MC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Marc Bonten,  Arts-microbioloog, UMC Utrecht, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Martien Borgdorff, Emeritus hoogleraar epidemiologie, Amsterdam UMC, Belangenverklaring
 • Drs. Froukje Bosma, Arts-microbioloog, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA), Belangenverklaring
 • Prof. dr. Jako Burgers (vervanger Masja Loogman), Huisarts en medisch strategisch adviseur, NHG, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Bianca Buurman, Hoogleraar acute ouderenzorg, Amsterdam UMC, Belangenverklaring
 • Dr. Sylvia Debast, Arts-microbioloog, Isala ziekenhuis, Belangenverklaring
 • Trudie van Duin, Programmamanager, Ambulancezorg, Belangenverklaring
 • Dr. Menno van der Eerden, Longarts, afdelingshoofd Erasmus MC, Belangenverklaring
 • Dr. Pauline Ellerbroek, Internist-infectioloog, UMC Utrecht / Calamiteitenhospitaal, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Alex Friedrich, Arts-microbioloog, UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen  / Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, Belangenverklaring
 • Drs. Emilie Gieling, Ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Diederik Gommers, Internist-intensivist en voorzitter NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  , Erasmus MC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Cees Hertogh, Hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg, Amsterdam UMC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Christian Hoebe, Hoogleraar Sociale Geneeskunde i.h.b. izb Infectieziektebestrijding  / hoofd afdeling Infectieziekten, Universiteit Maastricht / GGD Zuid Limburg, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Hans van der Hoeven, Hoogleraar Intentive Care, Radboud UMC, Belangenverklaring
 • Patricia Houtman, Deskundige infectiepreventie, Spaarne Gasthuis, Belangenverklaring
 • Drs. Károly Illy, Kinderarts, Ziekenhuis Rivierenland Tiel / NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde  Kindergeneeskunde, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Menno de Jong, Hoofd medische microbiologie, Amsterdam UMC locatie AMC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Jan Kluytmans, Arts-microbioloog, Microvida locatie Amphia / Netwerk Acute Zorg Brabant, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Marion Koopmans, Viroloog, Erasmus MC / Nationaal Influenza Centrum, Belangenverklaring
 • Drs. Nienke Nieuwenhuizen, Specialist ouderengeneeskunde, Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters , Belangenverklaring
 • Dr. Astrid Oude Lashof, Internist-infectioloog, MUMC, Belangenverklaring
 • Dr. Tamara Platteel (vervanger vast OMT-lid NHG), NHG, Belangenverklaring
 • Drs. Ariene Rietveld, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD, Belangenverklaring
 • Dr. Lisette Romijn, Huisarts, senior beleidsmedewerker, LHV landelijke huisartsenvereniging , Belangenverklaring
 • Prof. dr. Dirk Ruwaard, Hoogleraar Public Health and Health Care Innovation, UMC Maastricht, Belangenverklaring
 • Drs. Noud Schel, Arts, KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij , Belangenverklaring
 • Dr. Karin Ellen Veldkamp, Arts-microbioloog, hoofd infectiepreventie, LUMC / Netwerk Acute Zorg West, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Theo Verheij, Hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Margreet Vos vluchtige organische stoffen , Arts-microbioloog, expert infectiepreventie, Erasmus MC / NVMM-HiP Health Insurance Plan , Belangenverklaring
 • Prof. dr. Andreas Voss, Arts-microbioloog, medisch manager medische microbiologie en infectiepreventie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Belangenverklaring
 • Drs. Toos Waegemaekers, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD Gelderland-Midden, RAC Regionale Arts Consulenten , RIVM *

Over sommigen is iets meer informatie binnengekomen, waaruit blijkt, dat het OMT eigen belangen en dus industriële belangen laat prevaleren boven onze burgerbelangen. De ergste exponenten hebben we er even uitgelicht om een idee te geven hoe die “top secret vergaderingen achter gesloten deuren” zich afspelen.

Prof. Marc Bonten (hoofd Medische Microbiologie UMCU): Betaald consultant bij de grootfarmaceuten (1) Merck BV en (2) Janssen Vaccines. Plus spreker bij farmaceut (3) Takeda. Ook betrokken bij (4) studie naar COVID-19 vaccin bij Janssen Vaccines (betaald). Betrokken bij (5) BCG-PRIME studie naar COVID-19 (via ZonMw = financieringsorganisatie onderzoek in de gezondheidszorg). (6) Adviseur Janssen Vaccines ten behoeve van de ontwikkeling E.coli vaccin. (7) Adviseur Merck ten aanzien van het pneumokokkenvaccin. (8) Lid pneumokokken vaccinstudie bij Sanofi.

Prof. Menno de Jong (Hoogleraar/hoofd Medische Microbiologie & Infectiepreventie, Amsterdam UMC (AMC & VUmc). (1) Wetenschappelijke adviescommissies m.b.t. nieuwe antivirale middelen tegen influenza (bij de 5 farmaceuten: Janssen, Shionogi, Roche, Atriva en Cidara). (2) Klinische trials antivirale middelen tegen influenza (bij farmaceuten: Janssen, Vertex en GSK). (3) Mede-onderzoeker RECoVER (EU-gefinancierd 2020-2022; Rapid European SARS-CoV-2 Emergency research Response). (4) Hoofdonderzoeker RECoVERED (ZonMw-gefinancierd 2020-2021; Covid cohortstudie). (5) Hoofdonderzoeker Respiratory Viruses in Nursing Homes: impact and prevention (ZonMw-gefinancierd 2021-2025).

Prof. Jan Kluytmans (Arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis Breda en ETZ Tilburg). Lid begeleidingscommissie coronamelder App VWS.

Prof. Marion Koopmans (Hoofd afdeling Viroscience, ErasmusMC). (1) Director National Influenza Centre (NIC) for the World Health Organisation WHO (since2014). (2) Director WHO Collaborating Centre for Arbovirus and Haemorrhagic Fever Reference and Research (since2014). (3) Member COVID-19 Advisory Panel to the President of the European Commission (2020). (4) Member of the WHO International Health Regulations Emergency Committee for the COVID-19 outbreak(2020). (5) Chair Steering Committee and Data Monitoring Committee COG-UK (= COVID-19 Genomics UK) Project Hospital Onset COVID19 Infections study (2020). (6) Expert  EMA (= EU-ropean Medicines Agency) vaccines advisory group (2018-now). (7) Member WHO R&D Blueprint Scientific Advisory Group (since 2015): “The R&D Blueprint is a global strategy and preparedness plan that allows the rapid activation of R&D activities during epidemics. Its aim is to fast-track the availability of effective tests, vaccines and medicines.”

Prof. Andreas Voss (Infectiepreventie Radboud UMC & arts-microbioloog CWZ Nijmegen). Lid WHO IPC-expert group for COVID-19. De man die meesmuilend Maurice de Hond enkele kostbare minuten “op persoonlijke titel” te woord wilde staan.


Bovengenoemde leden spannen de kroon als het gaat om overduidelijke bevooroordeeldheid en zijn wars van enige integriteit. Een deel is volkomen klemgestudeerd op de vierkante micrometer, een deel wil er alleen maar beter van worden en misbruikt hun functie, titel en vermeend “natuurlijk gezag” om dat desnoods over lijken te bereiken. Connecties met Big Pharma en de WHO zijn zonder meer uitsluitingsclausules, maar niet bij het OMT. Afhankelijkheid van bakken subsidiegeld via leerstoel en peperdure onderzoeken zou 100% diskwalificatie betekenen.

De samenstelling van een verzameling wereldvreemde “wetenschappers” en belangenbehartigers is ongekend eenzijdig. Wat er in het geheim wordt bekonkeld heeft alles te maken met het planmatig uitvoeren van opdrachten en afstemmen hoe het moet worden gebracht. Men stuurt een kabinet aan, die uiteraard dezelfde agenda voor zich heeft liggen, maar die het verhaal moet verkopen. Een weinig bespraakte Van Dissel moet men niet te vaak in het voetlicht zetten, gezien zijn consequent warrige standpunten.

In een gewoon, fatsoenlijk en democratisch land, wordt aan de belangen van iedere burger gedacht.

In dat geval zou er een heel andere samenstelling van dat OMT zijn.

En dan hebben we ook nog een verrassing voor u onder de kerstboom:

“Van de huidige leden zou er NIEMAND zitting in hebben, lijkt ons volstrekt logisch in landsbelang.”


De foute samenstelling van het OMT


Het Outbreak Management Team is een onwenselijk belangenclubje (2)
26 Dec 2020

Nu volgt deel 2 van de analyse van het clubje belangenbehartigers van zichzelf, het Outbreak Management Team. In deel 1 hebben we al laten zien hoezeer de onafhankelijkheid van de OMT leden onder druk van belangenverstrengeling staat, in dit deel is het zo mogelijk nog veel erger.

De Corona Soap kent twee fasen voor dit belangenclubje, de (1) lont en vervolgens het (2) kruitvat. Ofwel het (1) ontwerp van de RT-PCR test en de (2) erop volgende instandhouding van een fake pandemie door middel van vals-positieve uitslagen te benoemen als “besmettingen”. .

In het gewone bedrijfsleven zou je dan als bedrijfsspion worden ontmaskerd en op staande voet ontslagen. In een oorlog van staat tegen staat zou je als speciale eenheid achter de linies worden ontdekt en geëxecuteerd.

In de oorlog waar de burgerbevolking tegen wil en dank in is gejaagd, worden de spionnen, verraders en moordenaars verheven tot “redders des volks”. Tot een soort middeleeuwse duiveluitdrijvers en medicijnmannen.De afdeling “virologen” spant de kroon met fantastische doemscenario’s, waar hele volksstammen intrappen.

In het OMT kennen we dus de vaste kerngroep onder leiding van Van Dissel en Timen, daarnaast is er een grote groep die op basis van hun “expertise”(?) zijn uitgenodigd aan het geheime overleg deel te nemen. Een derde groep bestaat exclusief uit medewerkers van het RIVM. Niemand van deze deelnemers heeft een persoonlijke belangenverklaring getekend. Allemaal worden ze betaald van uw afgedragen belastinggeld. We weten niet wat er wordt bijgeklust.

Deelnemers van het RIVM *

 • Dr. Susan van den Hof, Hoofd Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, RIVM, CIb, EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten 
 • Prof. dr. Jacco Wallinga, Hoofd Modellering van Infectieziekten / Professor modellering van Infectieziekten, RIVM, CIb, EPI / LUMC
 • Dr. Chantal Reusken, Viroloog, RIVM, CIb, IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance 
 • Drs. Rob Riesmeijer, Hoofd Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s, RIVM, DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s 
 • Drs. Sabine Bantjes, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Helma Ruijs, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Corien Swaan, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Fiona van der klis, Afdelingshoofd immuunsurveillance, projectleider PIENTER 2 en 3 en PIENTER Corona, RIVM, CIb
 • Dr. Wim van der Hoek, Epidemioloog, hoofd afdeling Respiratoire Infecties, RIVM, CIb, EPI
 • Dr. Nynke Rots, Klinisch Immunoloog, RIVM, LCI
 • Prof. Dr. Lieke Sanders, Kinderarts-infectioloog/immunoloog, RIVM
 • Dr. Albert-Jan van Hoek, Gezondheidseconoom, RIVM, EPI
 • Dr. Adam Meijer, Viroloog, hoofd Respiratoire Virussen Groep, RIVM, IDS
 • Dr. Daan Notermans, Arts-microbioloog, RIVM, IDS
 • Dr. Bettie Voordouw, Arts-microbioloog, RIVM, IDS
 • Peter Molenaar, Deskundige infectiepreventie, RIVM, LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
 • Dr. Albert Vollaard, Internist-infectioloog, RIVM, LCI
 • Drs. Marieke Timmer, Senior communicatieadviseur, RIVM, CIb, Communicatie
 • Dr. Kevin Kosterman, Senior communicatieadviseur, RIVM, CIb, Communicatie
 • Harald Wychgel, Persvoorlichter, senior communicatieadviseur, RIVM, Communicatie
 • Ton Oomen (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Manon Haverkate (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Madelief Mollers (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding RIVM, CIb, LCI
 • Drs. Imke Schreuder (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding RIVM, CIb, LCI
 • Willemijn Marsman (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI

*Belangenverklaring Rijksambtenaren

Een Rijksambtenaar is gebonden aan gedragsregels waarbij door het afleggen van de eed of belofte, hij zweert of belooft dat hij deze regels nakomt. Daarnaast zijn er integriteitsnormen waar ambtenaren zich aan moeten houden.

De RT PCR test – ontwerp en misbruik

Een staaltje baggerwetenschap, nog zelden vertoond.

In de groep “genodigden” zit onder anderen mevrouw “Professor” Marion Koopmans. Samen met “Professor” Christian Drosten en anderen was zij verantwoordelijk voor het ontwerp van de PCR testmethode, de basis van de huidige ellende, maar volstrekt foutief in elkaar geprutst. De test is eind november al door wetenschappers van Team 22 naar de schroothoop verwezen. [LINK] Voorzitter Jaap van Dissel noemt dit wetenschappelijk onderzoek “fake nieuws”. [LINK] Hij kan het weten, hij verspreidt niet anders dan echt, origineel en onvervalst fake nieuws. Dat zegt hij namelijk zelf…. [LINK]

Onderstaande overzichtjes zijn van het “Corman-Drosten Paper” overgenomen.

De samenstelling van de PCR test ontwerpgroep

Als we goed kijken, zijn daar van het Erasmus MC behalve Koopmans bij betrokken Richard Molenkamp, Daphne Mulders en Bart Haagmans. In het OMT zitten ook nogal wat medewerkers van het Erasmus MC, daarnaast is Ernst Kuipers, die met regelmaat paniek verspreidt, welke door leegstaande ziekenhuizen weer wordt ontkracht, directeur bij het Erasmus MC. Tenslotte is Erasmus MC het episch centrum van patenten die direct of indirect hebben te maken met de “pandemie” en werkt daar nog altijd een idioot als Ron Foucher. Een idioot, maar wel één die een virus kan isoleren, overigens en daar prachtige kleurenplaatjes van heeft gepresenteerd. [LINK] U zult na lezing van de link begrijpen waarom wij figuren als Foucher idioten noemen, die zo snel mogelijk van hun stupide toverkunsten dienen te worden afgetrokken en in levenslange quarantaine moeten.

Als we er nog eens naar kijken, dan zien we ook nogal wat namen van RIVM medewerkers voorbij komen: Adam Meijer, Bas van der Veer, Sharon van den Brink, Lisa Wijsman, Gabriel Goderski en Chantal Reusken. De prutstest van Drosten is mede tot stand gekomen door een Nederlandse oververtegenwoordiging. De Nederlandse belastingbetaler is ongewild medeverantwoordelijk voor dit tot biologische wapen omgekatte PCR test. Van de 24 betrokkenen komen 10 (+40%!) uit Nederland.

En dan gaan we nu een kruisverband aanleggen om te laten zien hoe diep de belangenverstrengeling is doorgewoekerd in het OMT. Want de namen van betrokkenen bij de gammele PCR testmethode die we zowel in het OMT als in het Corman-Drosten Paper tegenkomen is opvallend, zo niet verbijsterend:

 1. Marion Koopmans (Erasmus MC)
 2. Chantal Reusken (RIVM)
 3. Adam Meijer (RIVM)

Maar het kan nog erger.

Het PCR test ontwerp is binnen een dag door Eurosurveillance “goedgekeurd” en door de WHO overgenomen als de “gouden standaard”. Zonder peer-review, een buitengewoon ongebruikelijke en zeer onbetrouwbare procedure, in feite is er op gigantische schaal mee gesjoemeld. Door wie?

Om dat te weten te komen dienen we te kijken wie er betrokken zijn geweest bij de “validatie” van deze testmethode. Dat gebeurt door leden van de Editorial Board. Zitting in die Editorial Board hebben onder anderen:

 1. Christian Drosten
 2. Chantal Reusken

En als adviseur Barbara Schimmer (RIVM).

Handig, in het kader “slager keurt zijn eigen vlees”. Geen wonder dat deze PCR test er binnen 24 uur door is gejast. Met dank aan het een bonte verzameling Nederlandse “wetenschappers” die het allemaal wel best vonden. In het OMT zitten de sleutelfiguren, die deze PCR test tot stand hebben gebracht en met alle mogelijke middelen zullen verdedigen. Puur uit…. eigenbelang, uit industrieel belang en uit staatsbelang – NIET het volksbelang.

Het ALLERERGSTE hebben we voor het laatst bewaard.

Daarover meer in deel 3, tevens het laatste deel.

Het Outbreak Management Team is een onwenselijk belangenclubje (3)
Sun, 27 Dec 2020 07:00:00

Wij hebben in beide vorige afleveringen kunnen zien dat het Outbreak Management Team de regering dicteert vanuit belangenverstrengeling. Ieder tegengeluid, hoe zachtjes en timide ook wordt door voorzitter Jaap van Dissel (RIVM) afgedaan als “fake nieuws”. De Agenda is duidelijk: er is een virus, die een dodelijke ziekte veroorzaakt en omdat de kapot bezuinigde ziekenhuizen leeg moeten blijven, wordt een gezonde bevolking opgesloten en daar waar mogelijk de economie vernield. Toekomstige generaties mogen de puinhopen opruimen…. als we ze hun gang laten gaan.

De krakkemikkige PCR testmethode

Deze methode is al door tallozen afgeschoten als vals en onwetenschappelijk. Toch dendert de PCR trein maar door. De positieve testen worden “besmettingen” genoemd en zullen blijven stijgen, totdat het verlossende en vooral winstgevende, want ongeteste vaccin ons allen immuun maakt. Daarna worden de verzonnen duizenden “besmettingen” langzaam maar zeker terug gemanipuleerd.

Zoals we hebben gezien, hebben bepaalde leden van dat OMT volop meegewerkt aan het krakkemikkige ontwerp van de PCR test fraude. Ook Erasmus MC en het RIVM hebben vele medewerkers aan dat ontwerp laten werken. Het Erasmus MC heeft geheel toevallig allerlei patenten in haar bezit. Dat kost geld. Belastinggeld, maar ons is nooit wat gevraagd. Wie patenteert nou virussen? Daar zitten alleen maar kwade bedoelingen achter, flinke vent die het tegendeel kan bewijzen.

Maar dat was nog tot daar aan toe. Sommige leden hebben ook invloed gehad op het binnen een etmaal goedkeuren van de PCR testmethode, het Corman-Drosten Paper. Eén lid van het OMT – Chantal Reusken – zit in die goedkeuringscommissie, zodat die samen met ontwerper “Professor” Drosten de boel redelijk snel over de bühne heeft gekregen: de slager die zijn eigen vlees keurt.

Het gevolg is een totale ontwrichting van de wereldwijde samenleving als gevolg van dit wetenschappelijke gepruts, gefraudeer en corruptie. Want corrupter kan haast niet.

Nee?

Totdat we zien hoe dat ongecontroleerde werkje van Koopmans, Drosten en Reusken de facto tot stand is gekomen. Ze zetten het er nota bene zelf in: “Het SARS-CoV-2 isolaat was (even) niet voorhanden….” Het staat gewoon zwart op wit in het door deze geleerden geproduceerde non-peer-reviewed paper:

Achtergrond: “De uitbraak van het nieuw opgedoken nieuwe coronavirus (2019-nCoV) stelt ons voor grote problemen, aangezien het virus isolaat niet beschikbaar is, terwijl er toch steeds meer bewijs is, dat de uitbraak sneller verspreidt, dan eerst werd gedacht.”

Het wordt steeds erger:

“In het onderhavige geval van het verschijnsel 1019-nCoV, zijn er tot dusverre nog geen beschikbare virus-isolaten of afgenomen monsters van patiënten beschikbaar voor de internationale medische wetenschap. Wij rapporteren hier aan de hand van de vastgestelde en gevalideerde diagnostische “workflow” (werkmethode) om te screenen op 2019-nCoV en specifieke bevestiging daarvan, ontworpen bij gebrek aan beschikbaarheid van virus isolaten of originele monsters van patiënten. “

Kort door de bocht: er is geen virus aangetoond, we gaan uit van een klinische diagnose en bestempelen die dan als gevalideerd. Detectie op zicht dus. Wat vorig jaar nog griep of longontsteking was, wordt nu COVID-19.

“Ontwerp [van de PCR test methode] en validatie was mogelijk, vanwege de nauwe genetische gerelateerdheid aan het oude 2003 SARS-CoV [1] virus en met behulp van de synthetische ‘nucleic acid’ technologie.

Dus omdat het zoveel weg had van het SARS virus uit 2003, qua klinische diagnose, deed men maar alsof het virus daar heel erg op leek, zonder dat men wist hoe het er uitzag, wat de kenmerken waren, etc. Tenslotte is er met chemische methoden een punt aan gedraaid en kwam het “Eureka” momentje van deze keldergeleerden vol in de schijnwerpers te staan. En had het virologische leven weer enigszins nut…. Dergelijke kermiswetenschap is het fundament van de vernieling van de economie, etc.


Het OMT dicteert in dit land alles op basis van bovenomschreven gepruts.

Leden van het OMT hebben deze PCR test in elkaar geflanst, zonder dat er een virus is gedetecteerd. Dit weten ze en maakt hen strafbaar tot in de hoogste graad. PCR testen tonen niets aan en iedereen die positief wordt getest mankeert in 98,5% van de gevallen niets. Men laat de griep binnen een week in maart verdwijnen en men noteert ieder overlijdensgeval waar mogelijk als “COVID-19”.

Door deze vervalsing worden maatregelen afgekondigd die de gezondheid van de mensen degenereren omdat de weerstand afneemt.

De door het OMT geadviseerde maatregelen om “het absolute niets” te bestrijden werken ziektes in de hand. Stress veroorzakende bangmakerij, ondersteund door de overheid en een gelijkgeschakelde pers, is een van de hoofdoorzaken van de teruglopende weerbaarheid van de bevolking. Iedere maatregel die het OMT heeft bedacht werkt averechts en hakt er ook bij de gezonde bevolking in. Het hele plan draait om massale vaccinatie, ongetest en volgens een nieuw bedenksel, tegen “het niets” en het eindschot voor velen, vooralsnog ouderen.

Tenslotte: het moeten wel bijna allemaal rasechte kinderhaters zijn, deze OMT leden. Het is de jeugd die de toekomst wordt afgepakt. Scholieren en studenten, krijgen consequent de schuld van hun “wangedrag”. Dat zijn huftermethoden van een kwalijk niveau. De meesten moeten wel haast kinderloos zijn, er is totaal geen empathie met de jeugd. Waarom zou dat zijn…. weer frustratie?

De eindconclusie van dit drieluik kan niet anders zijn, dan dat het OMT zo snel mogelijk met man en muis moet worden afgezonken, willen we nog iets van dit land en de kinderen en hun toekomst heel houden. ALLE maatregelen per direct opheffen en de kopstukken met de grootste waffel op TV een verklaring laten afleggen over wie hen opdracht gaf, hoe ze de kluit belazerden, wat hun privé vermogen is en hoe ze hun straf uitgevoerd zouden willen zien.

En als we dan toch bezig zijn…..

OverNu, 20 april 2021 door Jannes van Roermund

Marc Bonten (OMT) verzwijgt connectie met Pfizer en AstraZeneca, experts kritisch

De Utrechtse hoogleraar Marc Bonten, prominent lid van het OMT, moet zijn banden met de farmaceutische industrie beter kenbaar maken. Dat stellen drie experts op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Dit artikel in het kort:

 • Marc Bonten, lid van het Outbreak Management Team (OMT), coördineert een groot Europees onderzoek met verschillende farmaceuten.
 • Collega-wetenschappers hebben daar kritiek op: de bedrijven hebben ‘ontoelaatbaar veel invloed’.
 • Bonten zit in Management Boards met Pfizer en AstraZeneca en werkte nauw met die bedrijven samen.
 • In de belangenverklaring van het OMT meldt Bonten dat niet.
(Update: professor Marc Bonten werd op 21 april door Sven Kockelmann aan de tand gevoeld over deze publicatie bij radioprogramma 1 Op 1 (minuut 14 t/m 21) en gaf daarin aan geen problemen te zien, maar wel zijn belangenverklaring te gaan aanpassen.)
 

‘Fenomenaal’

Het is 9 november 2020 als redacties van Nederlandse media een ‘push-alert’ binnenkrijgen. Pfizer meldt dat het eigen coronavaccin een effectiviteit van ruim 90 procent heeft. Het zijn de allereerste cijfers over de werking van een vaccin. Journalisten worden erdoor overvallen. Sommige artsen reageren kritisch op het persbericht. De hoofdredacteur van het medisch vakblad The Lancet noemt het “science by press release”. Marc Bonten niet. “Dit ziet er overtuigend uit”, schrijft hij op Twitter.

Diezelfde avond zit Bonten in Nieuwsuur. Het is een dag om nooit meer te vergeten, zegt hij.

Pfizer

Wat Bonten voor de tv-camera niet vertelt, is dat hij al jaren warme banden onderhoudt met Pfizer. Hij ontvangt niet alleen onderzoeksgeld, maar ook ‘consulting fees’ en ‘lecture fees’, betalingen voor adviezen en nascholingen aan medisch beroepsbeoefenaren namens de farmaceut. Enkele maanden voor zijn optreden in Nieuwsuur werd hij door Pfizer gevraagd om het onderzoek naar effectiviteit van de vaccins te verrichten. “Maar toen hadden we nauwelijks infecties hier. Die zijn maar naar Zuid-Afrika en Zuid-Amerika gegaan”, aldus Bonten tegen NRC.

Bonten werkt nog steeds samen met AstraZeneca en Pfizer. Maar de hechte relatie met beide bedrijven zijn door hem niet verantwoord op de belangenverklaring die ieder OMT-lid moet invullen. Uit deze verklaringen moet blijken of een expert onafhankelijk, dus zonder last of ruggenspraak, kan deelnemen aan het medische adviesorgaan van de regering. De onvolledigheid van de belangenverklaring is kwalijk, vinden experts.

‘Een god’

Arts-microbioloog Marc Bonten is een grote naam in Europa. Hij is vanuit het UMC Utrecht en vanuit Julius Clinical wetenschappelijk coördinator van Combacte, een omvangrijk samenwerkingsverband van meer dan 1000 ziekenhuizen en 750 laboratoria in Europa. Combacte wil vooral bacteriële resistentie tegengaan in Europa, maar het project is ook steeds meer betrokken geraakt bij de huidige pandemie. Veel coronastudies worden in het Combacte-netwerk opgenomenKoningin Máxima mocht in maart nog aanhoren hoe ‘uniek’ het Combacte-programma is.

Bonten wordt gewaardeerd als wetenschapper en oogst bewondering met ‘het grootste public-private partnership in life science’. Maar er is ook kritiek. Farmaceutische bedrijven zouden veel directe invloed hebben in het Combacte-programma, dat opereert onder de vlag van de Europese Unie en het Innovative Medicines Initiative (IMI). In 2016 kreeg het samenwerkingsverband vier miljard euro aan subsidie. Daarvan kwam twee miljard van de industrie, direct of indirect, blijkt uit een presentatie van Bonten die online te vinden is. Onder meer Pfizer, Roche, Novartis, AstraZeneca, GlaxoSmithKline (GSK) en Janssen zijn financier.

Marc Bonten zit in het Management Board van Combacte-Net samen met een afgevaardigde van Janssen, AstraZeneca en GSK. Hij zit ook in het Board van Combacte-Care met Pfizer en GSK en in de leiding van Combacte-Magnet, opnieuw met AstraZeneca. De klinische studies gaan allemaal via Utrecht. Bonten is ‘een soort god’, zegt een hoogleraar die op onze bevindingen reageert.

AstraZeneca

Hoe kort de lijntjes met de farmaceuten zijn, blijkt uit een proefschrift van Fleur Paling. Zij promoveerde in oktober vorig jaar op een onderzoek naar een medicijn voor longontstekingen waarbij ze Jan Kluytmans – eerder in opspraak door woekerwinsten op testen –  en Marc Bonten als promotoren heeft.

Kluytmans en Bonten krijgen van Paling lovende kritieken in het dankwoord van haar proefschrift. Ze noemt ook speciaal de afgevaardigden van MedImmune, een dochterbedrijf van AstraZeneca, inmiddels door het moederbedrijf opgenomen. Paling noemt Frank Sifakis (AstraZeneca) de ‘vader’ van het project. “Je was er vanaf het begin, en zelfs daarvoor. Je bent onderdeel geweest van iedere stap en hindernis.” Zonder AstraZeneca zou Paling ook nooit tot ‘dezelfde kwaliteit van het protocol’ zijn gekomen.

Kritiek

Hoewel Paling er blij mee is, bestaat in de medische gemeenschap felle kritiek op de nauwe samenwerking van het Combacte-team van Bonten en de industrie. Dat blijkt uit een publicatie in het Britse medische vakblad The BMJ. Een Italiaans onderzoeksinstituut zou meedoen met het Combacte-programma, maar weigerde: de sponsor van een onderzoek, in dit geval GSK, mocht zowel het studieprotocol als het controlemedicijn bepalen.

BMJ Combacte

De wetenschappers van het Mario Negri Institute for Pharmacological Research mochten bovendien geen feedback geven op methodologische keuzes. Ze bedankten voor de eer. “Effectief zou dit een door GSK gecontroleerde studie worden, geen samenwerking.” Bonten zei erover: “De industrie moet dingen van ons accepteren, en wij van hen. Dat noem je een samenwerking.”

“Ik ben bekend met de kritiek op de manier van werken, maar deel die niet”, reageert Bonten per mail op vragen van OverNu.

(Even tussendoor…. volg onze Nieuwsbrief!)

‘Eerlijk zijn’

“Of dit gebruikelijk is in de wetenschap? Nee”, reageert hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties Rob van Eijbergen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). “Farmaceuten kunnen niet betrokken zijn bij de wijze waarop je data verzamelt, hoe je analyses maakt, en ook niet wat je opschrijft bij de eindconclusies. Wel legitiem is dat de financier betrokken wordt bij het formuleren van de onderzoeksvraag. Maar daarna moet je onafhankelijk onderzoek doen.” Dat financiers eigenhandig het onderzoeksprotocol gaan bepalen, is een brug te ver, vindt Van Eijbergen. “Deze Italiaanse wetenschappers hebben terecht gehandeld.”

Er is een verschil tussen wát je onderzoekt, en hoe: “Dat eerste heeft de externe partij iets over te zeggen. Dat laatste is aan de wetenschapper zelf. Het onderzoeksprotocol mag nooit een compromis zijn”, zegt ook Ton Hol, professor aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van Tilburg University. De afgelopen vijftien jaar had hij die functie ook bij de Universiteit Utrecht.

CureVac

Inmiddels is Bonten benoemd tot onderzoeksleider van een nieuw vaccin dat in Nederland wordt getest: CureVac. Dat bedrijf bepaalt de onderzoeksmethode, schrijft NRC, waardoor het “inhoudelijk niet zo interessant” is. “Maar het maatschappelijk belang is zo groot, dat Bonten wel mee wilde doen.”

Bonten wijst de kritiek van hoogleraren Hol en Van Eijbergen van de hand, als we hem vragen naar de invloed van AstraZeneca en CureVac op de onderzoeksmethodiek. Er is een verschil tussen investigator-initiated en industry-sponsored onderzoek, zegt hij. Dat eerste ‘wordt door een onderzoeker geïnitieerd’ en die bepaalt opzet, uitvoering en analyse. Bij dat laatste ‘ontwerpt het bedrijf een studie en zoekt uitvoerders’, zoals bij CureVac en Bontens UMC Utrecht. De wetenschappers hebben dan geen invloed op de manier van onderzoeken. Bonten ziet daar geen probleem in. “Dit geldt voor bijna alle studies waarin nieuwe geneesmiddelen onderzocht worden en waarvan de gegevens voor registratiedoeleinden bedoeld zijn.”

Belangenverklaring gatenkaas?

De casus-Bonten werpt allerlei vragen op. Wordt zijn OMT-werk gehinderd door de nauwe banden met farmaceuten? Kan hij objectief de overheid adviseren? En mag hij zich mengen in het publieke debat over de producten van de betreffende farmaceuten?

Zoals ieder OMT-lid moet Bonten een Belangenverklaring ondertekenen. Onderdeel daarvan is ‘Extern gefinancierd onderzoek’. Daar vulde Bonten aanvankelijk ‘geen’ in.

Vorig jaar is de Belangenverklaring aangevuld: in april 2020 waren er nog ‘geen belemmeringen’, maar in november 2020 is er een nieuwe verklaring gepubliceerd met enkele aanpassingen. Zo moet hij zich bij de beraadslagingen binnen het OMT nu “terugtrekken bij behandeling en besluitvorming van het Janssen-vaccin”, omdat Bonten dat bedrijf adviseert.

Bonten

Over Pfizer en AstraZeneca staat in de belangenverklaring niets. Het Combacte-programma ontbreekt volledig. Ook het nieuwe onderzoek naar CureVac wordt niet vermeld.

‘Ik praat niet mee’

Marc Bonten gaat niet in op een verzoek om telefonisch contact, maar schrijft in een mailbericht: “Als werknemer van het UMC Utrecht heb ik samengewerkt in vaccin-onderzoek met Pfizer in het verleden, en werk ik nu samen met Janssen in de ontwikkeling van een vaccin tegen E. coli-infecties. Daarnaast ben ik betrokken bij de evaluatie van Covid-vaccins voor Janssen en CureVac, in de uitvoering, zonder wetenschappelijke betrokkenheid. Om die reden heb ik geen zitting genomen in de adviescommissie vaccinaties van de Gezondheidsraad en zal ik niet deelnemen aan discussies in het OMT over verschillende Covid-vaccins, als zich die voor zouden doen.”

De Gezondheidsraad en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) gaan in Nederland over de kwaliteit en veiligheid van de individuele vaccins, aldus Bonten. Dat klopt. Discussies over de veiligheid van een bepaald vaccin ‘hebben dan ook nog niet plaatsgevonden’ bij het OMT, zegt hij. Wel spreekt het OMT over de rol van vaccins in het algemeen en was de vaccinatiestrategie een gezamenlijk advies van de Gezondheidsraad en het OMT.

‘Dit stinkt’

We leggen de bevindingen voor aan deskundigen op het gebied van ethiek en integriteit in de wetenschap. De meeste experts willen ons niet te woord staan, of slechts summier. “Vanwege de inhoud en gevoeligheid en belangenverstrengeling mijnerzijds kan ik helaas niet meewerken”, meldt een van hen. Alle UMC’s in Nederland doen mee aan het Combacte-onderzoek van Bonten.

“Dit stinkt aan alle kanten”, aldus een hoogleraar die in een soortgelijke positie als Bonten bij een ander UMC werkt. Hij wil vrijuit spreken, maar alleen anoniem. “Ik denk dat Bonten zich er niet eens van bewust is. Hij werkt het snot voor z’n ogen. Hij zal denken dat hij honderd procent goed bezig is. Maar hij schaakt op twee borden; hij adviseert farmaceuten én de overheid”, aldus deze professor. “Het proefschrift van Paling geeft een mooi inkijkje. Dat toont aan dat de wetenschap een soort productiefaciliteit is geworden. Het hele idee dat wetenschappelijk onderzoek een eigen vrijheid heeft, gaat in de prullenbak. Dit is wat er gebeurt bij een publiek-private samenwerking. De universiteit wordt een verlengstuk van het bedrijf. Dat is niet meteen kwaadaardig of met verkeerde opzet, maar dit is hoe het werkt.”

Transparantie

Andere experts wijzen erop dat Bontens kennis ook juist nuttig kan zijn voor het OMT. “In principe is het niet verkeerd dat Bonten en Kluytmans betrokken zijn bij commerciële activiteiten. Maar het belangrijkste is dat ze daar transparant over zijn”, zegt hoogleraar Van Eijbergen.

Wat Van Eijbergen ook verbaast, is dat Bonten op 22 September 2020 nog verklaarde dat hij ‘grants from Pfizer’ heeft ontvangen bij de belangenverklaring in een publicatie van een wetenschappelijk tijdschrift, maar op dat moment al een half jaar zijn belangenverklaring van het OMT online heeft staan – zonder transparantie over financiële banden met Pfizer erin. Bonten reageert per mail: “Het betreft een onderzoek verricht in de periode 2008-2014 betaald door Pfizer. De laatste publicatie is vorig jaar verschenen.”

Volgens hoogleraar Hol zijn ook de board-posities met Pfizer en AstraZeneca niet eenvoudig weg te wuiven. “Dat is iets waarbij je de vraag kunt stellen; moet dat niet meer zichtbaar worden?”

‘Naïef’

Hoogleraar Herman Bröring, voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit aan de Rijksuniversiteit Groningen: “De medische wereld is erg verweven. Toppers staan met een been in beide velden. Dat is niet verboden. Ook niet te vermijden. Maar het allerbelangrijkste is transparantie en dat had hier misschien wel beter gemoeten.’’

Ook Van Eijbergen hamert erop dat wetenschappers ‘de schijn moeten vermijden’. Maar gaat het wel over de schijn? Kunnen zij de belangen überhaupt wel scheiden? Daarover heeft Van Eijbergen zijn eigen gedachten. “Mijn ervaring is dat mensen dénken dat ze het kunnen scheiden, maar in de praktijk blijkt dat moeilijker. De gemiddelde mens denkt vaak dat hij een hoger moreel besef heeft dan een ander. Het gaat er niet om dat Bonten en Kluytmans bewust corrupte wetenschappers zijn. Maar er zijn regels voor. Die zijn er niet voor niets. Je moet belangen melden, zodat anderen kunnen beoordelen of er een conflict is. En het is naïef om te zeggen dat je niet beïnvloed wordt.” Bonten zegt zijn werk voor het OMT en voor farmaceuten goed te kunnen scheiden, “want het OMT gaat niet over de keuzes van vaccins, of de indicatiestelling.”

‘Met de hand…’

Ook hoogleraar Hol vindt, vanuit zijn jarenlange ervaring met integriteitskwesties, dat burgers beter geïnformeerd moeten worden over commerciële relaties van banden van wetenschappers.  “Ik kan me voorstellen dat het OMT Bonten er juist bij wil hebben vanwege zijn contacten. Maar het is wel netjes als die meer zichtbaar worden. Het is niet zomaar een neutrale hoogleraar die in het laboratorium staat en alleen maar onderzoeken van ZonMW doet. Het grote publiek mag dat weten. Daar hoef je niet geheimzinnig over te doen.”

Dat de namen van Pfizer en AstraZeneca helemaal ontbreken en Janssen er in een vernieuwde versie met pen is bijgeschreven op de belangenverklaring, vindt Hol ‘wel opvallend’. “Even met de hand… In plaats van een nieuw formulier. Zelf vul ik wel vijf keer per jaar een nieuwe belangenverklaring in. Steeds als er iets verandert. Irritant, zeker”, zegt hij lachend. “Maar dat geldt ook voor de belastingaangifte. En die doen we ook.”

Rookgordijn

Waarom noemt Marc Bonten het Combacte-programma niet? “Dat is de naam van een project, het is geen juridische entiteit, dus ik zie de mogelijkheid van belangenverstrengeling niet”, reageert hij. En waarom noemt hij wél Janssen, maar niet CureVac? “Janssen adviseer ik bij de opzet en uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek en ik zal de voorzitter van de internationale steering committee zijn”, aldus Bonten, die spreekt van ‘uurtje factuurtje’. De opbrengsten gaan naar het UMC Utrecht. Over CureVac meldt hij: “Het UMC Utrecht is uitvoerder van een opdracht. Elk uitvoerend centrum moet een lokale Principal Investigator hebben en dat ben ik.”

De hoogleraar die anoniem wil blijven, vindt dat de belangenverklaringen aan duidelijkheid te wensen over laten. “Er moet gewoon staan: Marc Bonten is werknemer van AstraZeneca. Je kunt het belangenverstrengeling noemen. Maar de academie en het bedrijfsleven zijn hier simpelweg samen. Bonten heeft nog de schijn van wetenschappelijke onafhankelijkheid, maar hij is de facto gewoon werknemer van de industrie. Wetenschap is een bedrijf geworden. Werp dan geen rookgordijnen op.”

Blijf op de hoogte met onze Nieuwsbrief. Reageren, tips? Mail naar info@overnu.nl en ga het gesprek aan op sociale media, volg ons op Twitter

Foto: Nieuwsuur. 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram