Medische werkelijkheid

GEZOND VERSTAND  nr.46

Onderstaand een artikel uit de gratis zomereditie:


Moordend medisch overheidsbeleid

Bert Egberts (gepensioneerd huisarts)

     Een humanitaire ramp in de vorm van massamoord is bijna anderhalf jaar geleden in gang gezet. Waarom dit, ondanks veel informatie erover, niet onmiddellijk wordt gestopt, komt doordat de bedenkers van dit beleid technocratische psychopaten zijn, die uit zichzelf nooit zullen stoppen. Dit vindt niet alleen plaats in Nederland, maar in het hele Westen, ook Amerika, en in andere werelddelen. We zijn in een Derde Wereldoorlog beland met een totaal andere oorlogsvoering dan in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Twee nieuwe wapens spelen nu een belangrijke rol: de giftige injecties en gedragsbeïnvloeding ofwel cognitieve oorlogsvoering.

     Na ruim twee jaar is het allang niet meer beslissend om te weten waar het SARS-CoV-2-virus vandaan komt, hoe besmettelijk het is en wat de behandeling moet zijn. Met een IFR van 0,15% is het zeker geen killervirus, en door alle mutaties heeft het pathogeen aan kracht ingeboet. We moeten ermee omgaan zoals we dat al decennia doen bij virale bovenste-luchtweginfecties, bij griep/influenza, namelijk door uit te zieken. Tevens is het belangrijk om te weten dat het zinloos is om vaccins te maken tegen virale bovenste-luchtweginfecties, omdat deze virussen zo snel muteren dat er niet tegenop te vaccineren valt. De griepprik van voor 2020 had dan ook geen enkele toegevoegde waarde.

     Alle aandacht moet gaan naar de killerprik, die géén vaccin is. Het is bewezen dat fabrikanten bewust bezig zijn geweest met de samenstelling van deze injecties met als doel medische schade aan te richten, en daardoor ontvolking te bewerkstelligen. Op het moment dat de overheid besloot de prikcampagne te starten, begon ze met het op korte en lange termijn doden van mensen.
De inhoud van de geïnjecteerde vloeistof bevat gifstoffen in verschillende doseringen en verschillende samenstelling, welke te herleiden zijn aan de hand van de batches van de flacons. De ongevaarlijke batch bevat fysiologisch zout, bestemd voor de elite, bobo’s en politici. De gevaarlijke batches bevatten doseringen spike eiwit en grafeenhydroxide in oplopende doseringen om na te gaan bij welke dosering welke ziekteverschijnselen en zelfs de dood optreden. De wereldbevolking wordt dus misbruikt als proefkonijn van Big Farma.
     Miljoenen kinderen en volwassenen in Nederland zijn met dit gif ingespoten. Velen hebben tot nu toe geen lichamelijke of geestelijke klachten, wat niet wil zeggen dat er geen schade is opgetreden. Wanneer een kransslagader van het hart minder dan 70% dichtgeslibt is, hoeft de desbetreffende persoon nog geen hartinfarct te hebben, maar dat het infarct komt is 100% zeker. Zo ook met de gifprikken: als er schade is opgetreden dan zal er, afhankelijk van de dosering, ooit een aandoening tevoorschijn komen, mogelijk na maanden of jaren.
     Dat deze prik een biowapen is laten de cijfers zien van het European Medicines Agency (EMA). In Europa zijn tot 2  juli  2022 volgens deze Europese database 46.160 doden en 4.623.724 bijwerkingen officieel geregistreerd. Volgens het Amerikaanse Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) zijn de cijfers voor Amerika: 29.162 doden en 1.314.594 bijwerkingen. Minstens de helft van de bijwerkingen zijn van zeer ernstige en blijvende aard. Tevens zeggen deskundigen dat deze cijfers slechts het topje van de ijsberg zijn en dat de getallen zeker met een factor 10 vermenigvuldigd moeten worden. Dit omdat lang niet alles aangemeld wordt door gebrek aan kennis, onwil en de bureaucratische manier van melden bij deze instanties.
     De afgelopen maanden stapelen de bewijzen zich op welke aandoeningen en ziekten veroorzaakt worden door de prikken. Het desastreuze gedrag van veel artsen laat zien dat zij het verband niet willen leggen tussen een bepaalde aandoening en de prik. Dit alles met een blind geloof in de overheid, die zegt dat het ‘vaccin’ veilig is. Het meest schrijnende voorbeeld is het bekendmaken van een nieuwe ‘ziekte’: Sudden Adult Death Syndrome (SADS), vrij vertaald: ‘plotselinge dood van een volwassene’. Het is geen diagnose, het betreft de omschrijving van een plotselinge John Erkelens 34 GEZOND VERSTAND 46 dood. De laatste tijd vallen vooral jonge geïnjecteerde mannen dood neer, inmiddels duizenden. Vooral na een vakantievliegreis ziet men een stijging van SADS. De artsen weten niet hoe dat komt, maar durven wèl te beweren dat het zeker niet door de prik komt. Zelfs wanneer obductie wordt gedaan, wat vaak niet gebeurt, en de doodsoorzaak wordt vastgesteld, dan nog wordt er geen verband gelegd met de prik.
     Er zijn overvloedige bewijzen dat de prikken kunnen leiden tot o.a. de volgende ziekten: myocarditis (ontsteking van de hartspier), pericarditis (ontsteking van het hartzakje), herseninfarct, trombose, leverontsteking, eierstokontsteking, onvruchtbaarheid, een scala van auto-immuunziekten (ziekten waarbij het lichaam zichzelf vernietigt) en nog vele andere aandoeningen. Ook wanneer een van deze diagnoses in het ziekenhuis wordt gesteld, weigert de behandelend arts een verband te leggen met de prik.

     Ondanks keiharde bewijzen van bovenmatige en dodelijke schade gaat het RIVM gewoon door met verspreiden van medische leugens. Een van de verschrikkelijkste daarvan is het advies om kinderen vanaf vijf jaar en zwangeren te ‘vaccineren’. De prik zou veilig zijn voor kinderen, zwangeren en het ongeboren kind. De laatste tijd zijn er veel meer miskramen en doodgeboren baby’s dan normaal geregistreerd. Een betrouwbaar onderzoek van zwangeren, het ongeboren kind en de prikken is nooit ondernomen. Ook door borstvoeding van geïnjecteerde moeders sterven er baby’s, of lopen ze levenslange aandoeningen op.
     Het RIVM laat weten dat op dit moment de effectiviteit van de eerste prikken 0% is, los van het feit dat deskundigen vanaf het begin beweerd hebben dat de effectiviteit überhaupt twijfelachtig is.
     Hoopgevend is daarom de uitspraak van een rechter in Uruguay op 7 juli 2022 dat onmiddellijk gestopt moet worden met het injecteren van kinderen jonger dan dertien jaar. Pfizer, de regering, het ministerie van Volksgezondheid en de nationale gezondheidsautoriteit hadden van de rechter een ultimatum gekregen om vragen te beantwoorden over de samenstelling en veiligheid van de ‘vaccins’, maar gaven geen openheid van zaken. Het verbod op de injecties wordt pas opgeheven als alle contracten voor de aankoop van de ‘vaccins’ worden gepubliceerd, de samenstelling van de ‘vaccins’ wordt bekendgemaakt en een tekst wordt opgesteld – die aan de voor de minderjarigen verantwoordelijke personen moet worden verstrekt – die volledige en duidelijke informatie verschaft als antwoord op alle eerder gestelde vragen.
     Begin juli 2022 heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald dat KLM niet aan nieuwe piloten mag vragen of zij een ‘vaccinatie’ tegen corona hebben gehad. De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid heeft de verantwoordelijkheid voor de prikschade afgeschoven op de artsen die hun medische verantwoordelijkheid om patiënten te informeren over de risico’s van de prik, verzaakt hebben. Dit omdat de farmaceutische industrie met de overheden heeft geregeld dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden, en dus niet aansprakelijk is voor schade door de prik.
     Dr. Reiner Füllmich, een Amerikaans-Duitse advocaat voor consumentengeschillen en mede-oprichter van de Buitenparlementaire Corona-Onderzoekscommissie in Duitsland, is in verschillende landen gestart met rechtszaken. “De gegevens die wij hebben zijn voldoende om de vaccinatie-industrie te ontmantelen”, meldt hij. Het probleem is om niet-gecorrumpeerde rechters te vinden. Het zijn positieve ontwikkelingen en gebeurtenissen, die mogelijk het begin kunnen zijn van een kentering. Maar, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Nederlandse rechtsstaat in verregaande mate gecorrumpeerd is.

     De verwachting is dat in de herfst de ziekenhuizen overvol komen te liggen met patiënten die ernstige prikschade hebben opgelopen, maar de overheid en de media zullen keihard beweren dat het om patiënten gaat die besmet zijn met SARS-CoV-2. Velen zullen in hun omgeving ervaren dat voorheen supergezonde mensen voor het eerst van hun leven flink ziek zijn door bijvoorbeeld een longontsteking, vaak met een bacterie als oorzaak. Dit is typisch het gevolg van een defect immuunsysteem door de prik, en hoe meer prikken men heeft gehad, hoe slechter het immuunsysteem functioneert.
     Om het prikwapen te propageren wordt gebruik gemaakt van de PCR-test; hoe meer ‘positieve’ testen men kan produceren, hoe meer ‘besmettingen’, hoe groter de bereidheid is zich te laten prikken. Volgens de ontwikkelaar van deze test, Nobelprijswinnaar Kary Mullis, kan deze test geen diagnose of besmettelijkheid vaststellen. Dus er moet direct gestopt worden met testen en prikken, want dan heeft het moordende medische overheidsbeleid geen excuus meer om ermee door te gaan.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram