Niet vaccineren, en zeker geen kinderen !

Full Text of Malone Statement

My name is Robert Malone, and I am speaking to you as a parent, grandparent, physician and scientist. I don’t usually read from a prepared speech, but this is so important that I wanted to make sure that I get every single word and scientific fact correct.

I stand by this statement with a career dedicated to vaccine research and development. I’m vaccinated for COVID and I’m generally pro-vaccination. I have devoted my entire career to developing safe and effective ways to prevent and treat infectious diseases.

After this, I will be posting the text of this statement so you can share it with your friends and family.

Before you inject your child – a decision that is irreversible – I wanted to let you know the scientific facts about this genetic vaccine, which is based on the mRNA vaccine technology I created:

There are three issues parents need to understand:

The first is that a viral gene will be injected into your children’s cells. This gene forces your child’s body to make toxic spike proteins. These proteins often cause permanent damage in children’s critical organs, including

 • Their brain and nervous system
 • Their heart and blood vessels, including blood clots
 • Their reproductive system, and
 • This vaccine can trigger fundamental changes to their immune system

 
The most alarming point about this is that once these damages have occurred, they are irreparable

 • You can’t fix the lesions within their brain
 • You can’t repair heart tissue scarring
 • You can’t repair a genetically reset immune system, and
 • This vaccine can cause reproductive damage that could affect future generations of your family

 
The second thing you need to know about is the fact that this novel technology has not been adequately tested.

 • We need at least 5 years of testing/research before we can really understand the risks
 • Harms and risks from new medicines often become revealed many years later

 
Ask yourself if you want your own child to be part of the most radical medical experiment in human history

One final point: the reason they’re giving you to vaccinate your child is a lie.

 • Your children represent no danger to their parents or grandparents
 • It’s actually the opposite. Their immunity, after getting COVID, is critical to save your family if not the world from this disease

 
In summary: there is no benefit for your children or your family to be vaccinating your children against the small risks of the virus, given the known health risks of the vaccine that as a parent, you and your children may have to live with for the rest of their lives.

The risk/benefit analysis isn’t even close.

As a parent and grandparent, my recommendation to you is to resist and fight to protect your children.

Volledige tekst van Malone-verklaring

Mijn naam is Robert Malone en ik spreek tot u als ouder, grootouder, arts en wetenschapper. Ik lees meestal niet voor uit een voorbereide toespraak, maar dit is zo belangrijk dat ik er zeker van wilde zijn dat ik elk woord en elk wetenschappelijk feit correct kreeg.

Ik blijf bij deze verklaring met een carrière gewijd aan onderzoek en ontwikkeling van vaccins. Ik ben ingeënt tegen COVID en ik ben over het algemeen pro-vaccinatie. Ik heb mijn hele carrière gewijd aan het ontwikkelen van veilige en effectieve manieren om infectieziekten te voorkomen en te behandelen.

Hierna zal ik de tekst van deze verklaring posten, zodat u deze kunt delen met uw vrienden en familie.

Voordat u uw kind injecteert – een beslissing die onomkeerbaar is – wilde ik u de wetenschappelijke feiten laten weten over dit genetische vaccin, dat is gebaseerd op de mRNA-vaccintechnologie die ik heb gemaakt:

Er zijn drie zaken die ouders moeten begrijpen:

De eerste is dat er een viraal gen in de cellen van uw kinderen wordt geïnjecteerd. Dit gen dwingt het lichaam van uw kind om giftige spike-eiwitten te maken. Deze eiwitten veroorzaken vaak blijvende schade aan de kritieke organen van kinderen, waaronder:

 • Hun hersenen en zenuwstelsel
 • Hun hart en bloedvaten, inclusief bloedstolsels
 • Hun voortplantingssysteem, en
 • Dit vaccin kan fundamentele veranderingen in hun immuunsysteem veroorzaken


Het meest alarmerende punt hiervan is dat als deze schade eenmaal is opgetreden, ze onherstelbaar zijn

 • Je kunt de laesies in hun hersenen niet repareren
 • Je kunt littekens in hartweefsel niet herstellen
 • Je kunt een genetisch gereset immuunsysteem niet repareren, en
 • Dit vaccin kan reproductieve schade veroorzaken die toekomstige generaties van uw gezin kan treffen

 
Het tweede dat u moet weten, is het feit dat deze nieuwe technologie niet voldoende is getest.

 • We hebben minimaal 5 jaar testen/onderzoek nodig voordat we de risico’s echt kunnen begrijpen
 • Schade en risico’s van nieuwe medicijnen komen vaak pas jaren later aan het licht

 
Vraag jezelf af of je wilt dat je eigen kind deel uitmaakt van het meest radicale medische experiment in de menselijke geschiedenis

Nog een laatste punt: de reden dat ze je geven om je kind te vaccineren, is een leugen.

 • Uw kinderen vormen geen gevaar voor hun ouders of grootouders
 • Het is eigenlijk het tegenovergestelde. Hun immuniteit, na het krijgen van COVID, is van cruciaal belang om uw gezin, zo niet de wereld, te redden van deze ziekte

 
Samengevat: het heeft geen voordeel voor uw kinderen of uw gezin om uw kinderen te vaccineren tegen de kleine risico’s van het virus, gezien de bekende gezondheidsrisico’s van het vaccin waarmee u en uw kinderen als ouder mogelijk moeten leven voor de rest van hun leven.

De risico-batenanalyse komt niet eens in de buurt.

Als ouder en grootouder raad ik u aan om weerstand te bieden en te vechten om uw kinderen te beschermen

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram