Persconferentie Kuipers

Het volk is blij, maar eigenlijk past eerder boosheid over wat ons is aangedaan. Natuurlijk is het fijn dat we weer naar concerten kunnen, dat we weer zonder maatregelen naar het restaurant mogen, maar tegelijkertijd voelt het als een sigaar uit eigen doos gepresenteerd krijgen. We waren al vrije mensen en deze vrijheid is ons gedurende bijna twee jaren ontnomen door een zeer incapabele regering die de spot heeft gedreven met het grootste goed wat we hebben: vrijheid, vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikking.
Er kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de verantwoordelijke ministers hiervoor juridisch verantwoording dienen af te leggen. Allemaal, dus ook degene in de minsterraad die vóór deze maatregelen hebben gestemd. Allemaal dienen ze voor het gerecht verantwoording af te leggen dat ze het volk willens en wetens de vrijheid hebben ontnomen en dat de maatschappij hevig ontwricht is. En nee, het gaat te ver om te stellen dat ze dit deden vanuit goede bedoelingen, die vlieger gaat niet op want men wist al in een vroeg stadium dat het tegendeel waar was.
We, het Nederlandse volk, dient verregaand beschermd te worden om te voorkomen dat ons dit nog een keer kan gebeuren. Dit begint met het verantwoordelijk stellen van de betrokkenen, de adviseurs uit RIVM en OMT, en allen die actief hebben bijgedragen aan deze misdaad tegen de menselijkheid. Opdat dit nooit meer zal gebeuren, nooit meer!
De Jonge, Kuipers, Grapperhaus en Rutte achter de tralies.

 
Forum voor Democratie@fvdemocratie
We hebben vaker versoepelingen gezien. Steeds blijken ze slechts tijdelijk te zijn. Tot de volgende golf/variant zich aandient. #FVD zal daarom niet rusten totdat:

– de Spoedwet van tafel is
– corona van de A-lijst wordt gehaald
– het kabinet haar fouten erkent

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram