Pfizergate: wat ons niet is verteld

Datum: 20 april 2022
De Andere Krant: Gezondheid
Van onze Redacteur
 
Open Legal Advocaten start namens een aantal ingeënte kinderen een gerechtelijke procedure tegen de Nederlandse overheid en voormalig minister van VWS Hugo de Jonge. De rechtbank wordt verzocht voor recht te verklaren dat de overheid en De Jonge onrechtmatig hebben gehandeld ten aanzien van de kinderen, door hen aan te zetten zich te laten inenten met het Pfizer-vaccin. Uit de klinische onderzoeksdata van Pfizer zelf blijkt dat haar mRNA-vaccin geen enkel gezondheidsvoordeel oplevert en zelfs schadelijk is voor de kinderen, aldus advocaat Niels Vanaken. Zelf noemt hij het geen vaccin.
Vanaken doet al twee jaar onderzoek naar het coronabeleid en heeft zich de laatste maanden gestort op ‘Pfizer-gate’. Op basis van Amerikaanse Wob-verzoeken moet de Amerikaanse toezichthouder FDA honderdduizenden pagina’s aan documenten openbaar maken over het klinisch onderzoek dat door Pfizer is ­gedaan voorafgaand aan de introductie van zijn coronavaccin. De documenten die tot dusver bekend zijn geworden, hebben al tot veel commotie geleid in de Verenigde Staten.
 
“Inmiddels weten wij dat Pfizer haar klinisch onderzoek ten aanzien van het vaccin gebrekkig heeft uitgevoerd en dat Pfizer erg haar best heeft gedaan om ons te doen geloven dat haar mRNA-vaccin veilig en effectief is. Uit haar eigen onderzoeksdata blijkt dat dit niet zo is en dat het vaccin zelfs schadelijk is. Ook is het vaccin niet effectief tegen COVID-19”, zegt Vanaken.
 
Een collectief van 500 onafhankelijke artsen en wetenschappers heeft de klinische onderzoeksdata van Pfizer geanalyseerd en bestudeerd. “De deskundigen zijn tot de conclusie gekomen dat Pfizer zijn onderzoeksdata op meerdere wijzen heeft gemanipuleerd. Volgens hen zijn de data volstrekt onbetrouwbaar. Dit laatste is bevestigd door interne klokkenluiders. Door zijn onderzoeksdata ‘op te poetsen’ heeft Pfizer onterecht een positief beeld van zijn vaccin willen scheppen.”
 
Tijdens het klinisch onderzoek heeft Pfizer enkel onderzocht hoeveel ingeënte deelnemers in verhouding tot de placebogroep minder PCR-positief testten op Covid-19, vertelt Vanaken. “Hierbij heeft Pfizer zich gericht op een relatief jonge en gezonde testgroep. Bovendien was het onderzoek ten aanzien van de kinderen erg kleinschalig opgezet. Pfizer heeft nooit onderzocht hoe lang haar vaccin bescherming biedt tegen COVID-19, of het vaccin effectief is bij ernstige COVID-19 klachten en of het vaccin überhaupt in staat is om de virusoverdracht tegen te gaan. Ook heeft Pfizer nooit onderzocht hoe het vaccin zich precies gedraagt in het lichaam. Pfizer heeft het vaccin ook niet klinisch getest op zwangere vrouwen, op personen met een verzwakt immuunsysteem, op personen die reeds COVID-19 hadden doorgemaakt en op ouderen met onderliggend lijden. Voor deze laatste doelgroep was het vaccin aanvankelijk juist bedoeld.”

Op het moment waarop het vaccin van Pfizer versneld is toegelaten tot de markt, was dus nog helemaal niets bekend over de werking van het vaccin, zegt Vanaken. Hij wijst erop dat de Europese Geneesmiddelenautoriteit EMA en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zelf geen onderzoek hebben gedaan of de resultaten van Pfizer hebben geverifieerd. “Alles duidt erop dat deze instanties niet als waakhond hebben opgetreden en Pfizer daarentegen vrij spel hebben gegeven. De instanties worden grotendeels gefinancierd door farmaceutische bedrijven als Pfizer. Hierdoor kon het vaccin vrij eenvoudig in een rap tempo worden geïnjecteerd bij de kinderen. Ook de Gezondheidsraad heeft geen eigen onderzoek verricht naar de veiligheid en effectiviteit van het vaccin.”

Vanaken vindt het onbegrijpelijk dat we de slager zijn eigen vlees laten keuren. “Dat terwijl Pfizer al heel lang bekend staat om de vele medische schandalen. Pfizer staat wereldwijd in de top 3 van farmaceutische bedrijven die de hoogste schikkingen hebben getroffen als gevolg van grootschalige gezondheidsfraude. Hierbij kun je denken aan het op de markt brengen van niet-goedgekeurde geneesmiddelen, het manipuleren van klinische onderzoeksdata, het omkopen van overheidsambtenaren en artsen en het experimenteren op kinderen met zelfs de dood tot gevolg. Door de jaren heen heeft Pfizer miljardenschikkingen getroffen met onder meer de Amerikaanse autoriteiten en slachtoffers.”

Inmiddels tonen steeds meer wetenschappelijke onderzoeken aan hoe schadelijk de werking van het spike-eiwit is in het lichaam, zegt Vanaken. “Dit spike-eiwit wordt aangemaakt in het lichaam van het kind na de inenting. Het spike-eiwit vormt zich een weg door het lichaam en veroorzaakt onder meer bloedstollingen en bloedklonteringen. Ook lijkt er steeds meer bewijs te ontstaan waaruit volgt dat het Pfizer-vaccin toxische bestanddelen bevat, die niet op de officiële ingrediëntenlijst staan. Dit alles verklaart het toenemend aantal gevallen van hart- en hersenaandoeningen bij kinderen en jong adolescenten. De schadelijke werking van het vaccin uit zich in de praktijk bijvoorbeeld bij gevaccineerde jonge sporters, die opeens ‘neervallen’ tijdens het sporten. In het ergste geval komen zij te overlijden. Medisch-deskundigen wijten dit aan de wijze waarop het vaccin is ontworpen.”

Vanaken stelt dat kinderen die het Pfizer-vaccin krijgen “meedoen aan een medisch experiment. Het feit dat het EMA haar voorwaardelijke goedkeuring heeft verstrekt aan het vaccin, maakt niets uit.” Deze versnelde markttoelating had volgens de advocaat nooit mogen plaatsvinden. “Er was immers werkzame medicatie voor de behandeling van COVID-19 beschikbaar, zoals ivermectine. Dat blijkt uit tal van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s), het succesvol gebruik ervan in vele andere landen en verklaringen van ex-COVID-19 patiënten, artsen en apothekers.

De overheid heeft de keuze gemaakt om haar bevolking deze werkzame medicatie te onthouden en in het verdomhoekje te plaatsen. De reden hiervan is dat deze medicatie het vaccinatiebeleid in de weg stond.”
 
Vanaken: “De overheid heeft kinderen en ouders willen doen geloven dat het vaccin van Pfizer volkomen veilig en effectief is, terwijl zij bekend was met de ernstige risico’s die hieraan kleven. Hierdoor konden zij geen weloverwogen keuze maken. Met slogans als ‘je doet het voor een ander’ en ‘je krijgt hierdoor je vrijheid terug’ heeft de overheid kinderen aangespoord zich in te enten. Prikbussen bij scholen en psychologische campagnes moesten het proces versnellen.”
 
Vanaken heeft een brief en onderzoeks­­rapport gestuurd naar alle Tweede Kamerleden en hen verzocht zich sterk te maken voor een onafhankelijk deskundigenonderzoek naar de werkelijke inhoud van het vaccin en naar het verband tussen de inenting en het toenemend aantal ernstige bijwerkingen. Op een enkeling na, heeft geen van de Kamerleden hierop gereageerd.
 
 
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram