STOP de permanente coronawet !!!

 
Permanente coronawet? Nee, er zijn alternatieven!

Wij maken ons grote zorgen over de nieuw voorgestelde permanente coronawet door het kabinet. De schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor onze psychische gezondheid, vermindering van sociale contacten, minder beweging en financiële problemen, zijn zodanig groot dat zij niet in verhouding staan tot het beoogde doel. Er is nog geen grondige evaluatie geweest van de genomen maatregelen en hun effectiviteit wordt alom betwijfeld. Toch kiest het kabinet met deze haastklus voor herhaling van het bekritiseerde beleid van de afgelopen twee jaar. Nu in een permanente wet die ook voor andere infecties kan gaan gelden.

Verliezen we weer 520.000 levensjaren aan het bestrijden van een virusinfectie? Het Artsen Collectief roept op tot gezond medisch verstand, zo schreven wij ook in een brief aan de Tweede Kamer in januari eerder dit jaar.

De inmiddels ruim 2.700 artsen en medisch professionals die betrokken zijn bij ons Artsen Collectief willen constructief bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen. Wij pleiten voor een risicogestuurd beleid met maatregelen tegen corona die zo min mogelijk nevenschade tot gevolg hebben, waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en waarin (keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan.

Dat er maatregelen nodig kunnen zijn komend najaar om de druk op de ziekenhuizen te verlichten, is heel goed mogelijk. Enige voorbeelden die het Artsen Collectief  als zinvol ziet in de aanpak van grootschalige virusuitbraken:

  • Bescherm risicogroepen op vrijwillige basis.
  • Laat mensen die het virus hebben doorgemaakt en niet-risicogroepen vrij en leg hen geen maatregelen op.
  • Test alleen bij klachten en als de uitslag een behandelconsequentie heeft.
  • Kijk naar flexibele personeelsinzet van (ic-)verpleegkundigen, flexibele zorgschillen en doorstroomlocaties en zorg voor gecentraliseerde covidzorg.
  • Geef voorrang aan goede ventilatie.
  • Sta vroegtijdige extramurale medicatie toe.
  • Richt de communicatie op herstel van vertrouwen in de eigen gezondheid en die van anderen

En vergeet daarbij niet: blijf gewoon thuis als je klachten hebt!

De artsen en zorgprofessionals van het Artsen Collectief zetten zich belangeloos in vanuit hun diepe bezorgdheid over de schade die zij zien ontstaan als gevolg van de maatregelen van de afgelopen twee jaar. Ons doel is het behoud en versterken van de gezondheid van de Nederlandse bevolking en de duurzame inzet van tevreden zorgpersoneel.

We zullen moeten leren leven met virussen en de oorzaken aanpakken die ten grondslag liggen aan deze crisis. Dat kan! De medici van het Artsen Collectief pleiten er al langer voor om nieuwe wegen in te slaan en niet door te gaan met de huidige ‘gereedschapskist’ van het kabinet. Meer lezen over onze visie op een meer risicogestuurd beleid op: www.artsencollectief.nl/hoedanwel

Laten we samen optrekken om onze democratie te beschermen, want een democratie gaat niet om het volgen of opkomen voor de massa, maar om bescherming van de minderheid in het behoud van lichamelijke integriteit en eigen regie, met respect naar het gehele ecosysteem(*).

We schreven in juli een uitgebreid artikel over onze toekomstvisie op de gezondheidszorg

(*) Een ecosysteem is een verzameling van levensgemeenschappen van mensen, planten, dieren en micro-organismen dat een voortdurend in beweging zijnd geheel vormt in uitwisseling met niet-levende onderdelen zoals water, lucht en bodem.

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram