‘Stop met vaccineren en doe onderzoek’

‘Stop met vaccineren en doe onderzoek,’ roept Oostenrijkse politieke partij op na scherpe daling geboortecijfers

In veel landen met een hoge vaccinatiegraad zijn de geboortecijfers sterk gedaald. De Oostenrijkse gynaecoloog Christian Fiala doet namens zijn partij MFG een dringende oproep te stoppen met vaccineren en een onderzoek te starten.

Christian Fiala is naast gynaecoloog ook vice-voorzitter van de Oostenrijkse politieke partij Menschen Freiheit Grundrechte Österreich (MFG). Hij deed zijn oproep gisteren in dit persbericht, ook te lezen op de website van MFG.

Hoewel in meer landen het geboortecijfer sterk is gedaald, concentreert Fiala zich op de cijfers uit Duitsland en Zwitserland. Hij vergelijkt de cijfers van de eerste vijf maanden van 2022 met het gemiddelde van de eerste vijf maanden van de jaren 2019 – 2021. In Duitsland was de daling 9 procent en in Zwitserland 13 procent. “Dit is ook zeer verrassend omdat het aantal geboorten de laatste tien jaar in beide landen sterk is gestegen en de huidige daling deze trend doorbreekt. Het Oostenrijkse bureau voor de statistiek heeft nog geen cijfers voor Oostenrijk gepresenteerd en dat is vreemd. De geboortecijfers zijn immers geen complexe evaluaties,” zegt Fiala.

Sterke correlatie

“Uit een gedetailleerde analyse van Zwitserland blijkt dat de enorme daling van het geboortecijfer zich in alle Zwitserse kantons tegelijk voordeed en tussen 2,5 en 29,1 procent bedroeg (met uitzondering van één kanton),” zo stelt het persbericht. “Deze daling correleert uiterst significant met het tijdstip van de eerste coronavaccinatie in de leeftijdsgroep 20 tot 49 jaar negen maanden eerder (lage p-waarde van 0,0005704).” Zie onderstaande figuur.

Naast de evidente correlatie tussen de start van de vaccinatiecampagne en het moment waarop het geboortecijfer begint te dalen, wijst Fiala op nóg een opvallende correlatie. In regio’s met een hoge vaccinatiegraad daalde het geboortecijfer namelijk sterker dan in regio’s met een lage vaccinatiegraad. Zo heeft Zürich een vaccinatiegraad van 63,9 procent en daar daalde het geboortecijfer met 18 procent. Terwijl Oost-Zwitserland een vaccinatiegraad heeft van 49,7 procent en daar was de daling 8,6 procent.

Effecten op vruchtbaarheid

“Vruchtbaarheid neemt een bijzondere plaats in in het leven van mensen. Daarom, en ook vanwege de enorme schandalen in het verleden (bijvoorbeeld met het geneesmiddel Contergan), moeten de mogelijke effecten op de menselijke vruchtbaarheid voor elk geneesmiddel afzonderlijk worden gecontroleerd, voordat het wordt goedgekeurd. Dit is echter niet gebeurd met de coronavaccinatie. Dit is ook de reden waarom alle beschikbare vaccinaties slechts een voorwaardelijke goedkeuring hebben gekregen,” legt Fiala uit. Daarom vindt hij het onverantwoord en schandalig dat de eerste studies naar de effecten op de vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen pas zijn gestart nadat de voorwaardelijke goedkeuring was verleend, en dat de definitieve resultaten pas eind dit jaar of in 2024 worden verwacht.

Eist onmiddellijke stop

Om de situatie in Oostenrijk goed te kunnen beoordelen, moeten de geboortecijfers onmiddellijk beschikbaar worden gesteld en voortaan met korte tussenpozen worden gepubliceerd, vindt Fiala. “Zolang de verontrustende daling van het aantal geboorten niet definitief is opgehelderd, moet de vaccinatiecampagne uit voorzorg onmiddellijk worden stopgezet,” roept hij op.

Internationale trend

De twitteraar @birthgauge houdt een overzicht bij van de internationale ontwikkelingen in geboortecijfers. Hij vergelijkt alleen de maanden waarover de gegevens uit 2022 beschikbaar zijn. Het valt op dat in veel landen met een hoge vaccinatiegraad het geboortecijfer sterk is afgenomen, hoewel er ook landen zijn waar net zoveel is geprikt met een gestegen geboortecijfer, zoals Frankrijk en België. En een correlatie betekent geen oorzakelijk verband, maar het zou in elk geval moeten leiden tot gedegen onderzoek om vast te stellen óf er een causaal verband is tussen de dalende geboortecijfers en de vaccinatiecampagne.

Bron: Blckbx

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram