Toekomstige belasting van het zorgsysteem

In de geestelijke gezondheidszorg is een onderliggend probleem heel vaak seksueel misbruik in allerlei varianten, uiteenlopend van een eenmalige verkrachting tot aan jarenlang misbruik door incest. Dit komt vaker voor bij vrouwen, maar wis hierbij ook niet de mannen uit die traumata hebben opgelopen door misbruik in internaten of door priester en fraters. Het gaat hier om zeer ingrijpende gebeurtenissen die zo bepalend zijn voor later dat bijna ieder slachtoffer hiervan in de geestelijke gezondheidszorg terechtkomt, vaak voor langdurige, zelfs chronische behandeling. Het moge duidelijk zijn dat de impact van het schenden van lichamelijke integriteit zeer groot is.

Eenzelfde probleem kan zich gaan afspelen in de toekomst als we overgaan op verplichte vaccinaties. Dit is eveneens een schending van het menselijk lichaam waarvan we de gevolgen nu nog niet kunnen overzien. Mensen die vanuit overtuiging of angst besluiten om zich niet te laten vaccineren, die hebben daar  

over het algemeen gegronde reden toe. Dit mag niet lichtzinnig opgepakt worden, iets dat momenteel veelvuldig gebeurt, met name in landen als Griekenland, Oostenrijk en Italië. Dan hebben we het nog niet gehad over China en alle andere landen die het overwegen en waarvan vele miljoenen mensen in angst verkeren dat ze binnen afzienbare tijd iets moeten toelaten aan en in hun lichaam waar ze mordicus tegen zijn.

Als regeringen toch besluiten om deze persoonlijke grens van mensen te overschrijden, iets dat niet voor niets een grondrecht betreft, dan kan ik me voorstellen dat dit zich gaat wreken in de toekomst. Op een bepaalde manier is deze grove schending van menselijke waardigheid te vergelijken met seksueel misbruik, en dit meerdere keren achtereen als mensen eveneens tot de boostervaccinatie verplicht gaan worden.

We gaan er successievelijk vanuit dat vaccineren ons helpt om gezond te blijven en we nemen aan dat het ons helpt om uit de pandemie te komen. Maar stel je eens voor dat dit niet het geval is en dat de critici van het vaccinatiebeleid het gelijk aan hun zijde krijgen. De eerste tekenen hiervoor zijn al steeds vaker waarneembaar in het nieuws en uit de monden van gerenommeerde specialisten*. Het zou ook niet voor de eerste keer in de geschiedenis zijn dat na jaren gebruik van medicatie blijkt dat er bijwerking aan kleven die zeer ernstig zijn, zaken die eerder als onbeduidend zijn weggewuifd. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is Softenon dat heeft geleid tot prenatale verminking. Kortom, het is niet zomaar weg te wuiven dat mensen terughoudend en kritisch zijn op het huidige vaccinatiebeleid en als je dan mensen verplicht om deze grens te overschrijden dan weet je waar dit toe kan leiden in de toekomst: overbelasting in de geestelijke gezondheidszorg van mensen met trauma’s, angsten en depressies.

*Er is steeds meer en duidelijker kritiek op het huidige coronabeleid. De ene wetenschapper buitelt over de andere heen in het bevestigen of het ontkennen van informatie of vermeende feiten. Feit is dat we nog altijd in een situatie verkeren die door het vaccineren van mensen niet is afgenomen, eerder is verergerd. Dat mensen kritisch zijn op het vaccinatiebeleid is dan ook allesbehalve vreemd, zij worden in toenemende mate bevestigd in hun sceptisme.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram