Vaccinatieschade, bewijs neemt toe

Stichting Artsen Collectief, 22 januari 2024

Japanse gezondheidsfunctionarissen waarschuwen voor vaccinatieschade

Zowel in Japan als in Thailand groeien de geluiden in de main stream media over vaccinatieschade.
In een persconferentie van 11 januari 2024 presenteerde de Japanse Vaccine Issues Study Group de bevindingen van hun eerste zes maanden onderzoek naar de bijwerkingen van vaccins (1). De resultaten, zoals gepresenteerd door een panel van eminente medische experts, zijn niets minder dan alarmerend en vestigen bijzondere aandacht op een breed scala aan medische problemen, van kanker tot neurologische aandoeningen.
Het Artsen Collectief pleit voor meer onderzoek naar de prevalentie en het scala aan symptomen van Covid mRNA vaccinatieschade.
Professor emeritus Masanori Fukushima van de Universiteit van Kyoto ging dringend in op de uiteenlopende reeks bijwerkingen die uit hun onderzoek naar voren kwamen. “Een systematische review van de literatuur heeft een aantal schokkende bevindingen aan het licht gebracht”, verklaarde hij, terwijl hij vanaf het begin een ernstige toon zette. “Duizenden artikelen hebben bijwerkingen gemeld na vaccinatie, die elk mogelijk aspect van de menselijke pathologie beïnvloeden – van de oogheelkunde tot de psychiatrie.” Hij wees op de brede reikwijdte van deze bevindingen en benadrukte dat “dit soort berichtgeving van bijwerkingen van medicijnen ongekend is.”
Professor Fukushima gaf meer details en noemde significante pieken in bepaalde aandoeningen na vaccinatiecampagnes: “Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer voor leukemie is bijvoorbeeld toegenomen. En er zijn significante bevindingen voor borstkanker, eierstokkanker, enzovoort,” wat wijst op ernstige gevolgen voor ernstige ziekten als gevolg van de vaccins, wat uniek is.
De persconferentie schuwde het niet om de onderdrukking van dergelijke informatie te bespreken. “Japanse artsen doen hun best, maar ze worden geconfronteerd met verschillende obstakels”, merkte professor Fukushima op, waarmee hij licht werpt op de onderstromen van medische censuur die het professionele discours rond de vaccinatiekwesties hebben geblokkeerd.
Wat betreft hersengerelateerde bijwerkingen was het bewijsmateriaal even verontrustend, waarbij professor Fukushima zei: “geestelijke stoornissen, psychiatrische symptomen, depressie, manie, angst kwamen overvloedig naar voren, maar er is veel meer.” Hij benadrukte dat de enorme omvang en verscheidenheid aan neurologische problemen die naar aanleiding van de vaccins naar voren kwamen, niet te voorzien waren. “Dit is dus slechts een deel ervan.”
Professor Yasufumi Murakami van de Tokyo University of Science nam geen blad voor de mond over de noodzaak om het gebruik van vaccins te stoppen op basis van de nadelige effecten ervan. ‘Het is heel duidelijk wat er gebeurt als je een giftig gen aan een mens toedient. Er zijn gevallen die zich binnen één of twee weken na de injectie voordoen, maar er zijn ook veel gevallen die zich na één of twee jaar voordoen’, specificeerde hij, waarmee hij de lange termijnrisico’s aangaf die gepaard gaan met door vaccins veroorzaakte aandoeningen.
Het nieuwe mechanisme van de immuunrespons op het vaccin was ook een belangrijk onderwerp van discussie, waarbij professor Murakami benadrukte dat “met de huidige mRNA vaccins een aanzienlijke hoeveelheid IgG4 [https://artsencollectief.nl/immuuntolerantie/] wordt geïnduceerd”, wat de onverwacht is bij een normale vaccinrespons, en dit zou de immuunfuncties kunnen verstoren.
Professor Masayasu Inoue, emeritus hoogleraar aan de Osaka City University School of Medicine, bevestigde opnieuw de ernst en de onvoorziene aard van deze problemen. “Het is ongekend in de geschiedenis van de mensheid dat er zoveel literatuur over één enkel vaccin is”, zei hij. Een dergelijke verklaring vestigt de aandacht op de historisch ongeëvenaarde mate van zorg en kritiek op de vaccins.
Professor Masanori Fukushima sloot het betoog af met een ontnuchterende kritiek en benadrukte de willekeurige verspreiding van mRNA-vaccins door het hele lichaam. “Het weet niet waar het heen moet. Als het in de bloedbaan terechtkomt, gaat het naar de hersenen, lever en nieren”, legde hij uit, waarmee hij een beeld schetste van potentiële systemische kwetsbaarheid die door zowel het publiek als professionals over het hoofd wordt gezien.
Fukushima ging vervolgens in op het oppervlakkige niveau van begrip dat de leidraad vormt voor het huidige vaccinverhaal. “Met fragmenten van dergelijke kennis overdrijven ze de zaken en denken dat ze hiermee verder kunnen”, merkte hij op, waarmee hij zinspeelde op een misplaatst vertrouwen onder de autoriteiten die de vaccins als veilig en effectief promoten, gebaseerd op een onvolledig begrip van de feiten.
Hij riep op tot een fundamentele herziening van het biologische begrip en zei: ‘Dus eerlijk gezegd moeten ze teruggaan en opnieuw beginnen met biologie op de middelbare school en naar de toelatingsexamens voor de middelbare school en de universiteit.’ Dit scherpe advies impliceerde dat degenen die aan het roer stonden van de besluitvorming het ontbrak aan de noodzakelijke biologische inzichten om het volledige spectrum van vaccinimplicaties te begrijpen.
Hij vatte de situatie bondig samen door de ontluikende staat van de moderne geneeskunde te erkennen: “Zoals ik al eerder zei, is de geneeskunde nog onvolwassen.” Deze laatste opmerking diende als een waarschuwing dat de medische wereld voorzichtig en met  kennis moet omgaan met nieuwe medische technologieën zoals mRNA.

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram