Van democratie naar dictatuur

Eind oktober hield rabijn Tamarah Benima tijdens de Rede van Fryslân haar toespraak waar ze aan het einde ervan waarschuwde voor de huidige politieke ontwikkelingen en de parallellen met nazi-Duitsland. Hieronder een gedeelte uit haar toespraak:

Totalitair denken
Toen ik Ab Osterhaus enkele dagen geleden op de televisie hoorde zeggen dat de ongevaccineerden eigenlijk het beste op een eiland bij elkaar gezet konden worden (maar dat dat niet kan), moest ik aan Huxley denken. Ook wetenschappers, wereldwijd, hebben zich blijkbaar de laatste 1,5 jaar laten verleiden tot totalitair denken. Wat niet in hun narratief paste, moet het zwijgen worden opgelegd. En daarbij heeft Big Tech een handje geholpen, door meningen die Big Pharma onwelgevallig waren van de internet-platform te verbannen. Let wel, alle mensen die op welk niveau ook beleid uitstippelen, of het nu bij de overheid, in de wetenschap of zelfs bij Big Tech en Big Pharma is, hebben de allerbeste bedoelingen. Daarvan ben ik overtuigd. Maar ik weet me ook, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in nazi-Duitsland plaatsvond. De beleidsmakers toen, op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze Joden als ‘een gevaar voor de volksgezondheid’ aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige ‘virus’. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als ‘gevaar voor de volksgezondheid’, zoals minister De Jonge met regelmaat doet.

Deze mevrouw heeft veel kritiek gehad op haar ferme uitspraak, maar hoe terecht is dat? Wat mevrouw Benima heeft gedaan is ons een geschiedenisles geven. Degene die haar les afwijst, die wil niet leren. Wat er destijds is gebeurd is van zo’n verschrikkelijke omvang geweest en heeft zo ingegrepen op de levens van mensen, wat maakt dat je hier blind voor wilt zijn? Natuurlijk komt de coronacrisis niet overeen met de holocaust, toch zijn de ingrediënten hiervoor in eerste aanzet aanwezig. Waarschijnlijk hebben de Joden aan het begin van de holocaust ook gedacht dat het wel meeviel toen ze iets niet meer mochten. Heel subtiel zijn er destijds ook iedere keer weer maatregelen bijgekomen en iedere keer weer werd het met argusogen bekeken maar was het onvoldoende ernstig om te vluchten of andere beschermende acties te ondernemen. Tot het moment ineens daar was dat de Joden geen kant meer op konden en de Joden door andere mensen ook daadwerkelijk als minderwaardig werden bezien. Waarom mag deze vergelijking niet getrokken worden? Waarom willen we deze parallel niet zien? Omdat we vinden dat we dit niet kunnen maken? Omdat het ethisch niet juist zou zijn?

Denk alsublieft niet dat we nu ineens de wijsheid in pacht hebben dat wat er in WOII heeft plaatsgevonden niet nog eens zal gebeuren. Alles wijst er namelijk op dat het al wel gebeurt en wie dit niet wil zien is staande blind. Als ongevaccineerde ben je vergelijkbaar met een Jood in WOII. Onze regering maakt willens en wetens onderscheid en zorgt er opzettelijk voor dat groepen mensen met elkaar in conflict komen.

Vandaag 6 november 2021 is weer zo’n historisch moment waarvan we later kunnen zeggen: dat is het moment geweest dat… u mag het zelf verder invullen.

Tamarah Benima
Tamarah Benima tijdens de Rede van Fryslân
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram