Waarom Hugo een onmens is

Menigmaal is in de coronaperiode van twee volle jaren de situatie vergeleken met de opgang naar de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Even zo vaak is deze vergelijking scherp veroordeeld en vond men om verschillende redenen dat je dit niet kan maken. Maar waarom niet? Is het niet zo dat we juist van de geschiedenis dienen te leren? Leren welke fouten de mensheid steeds weer maakt, namelijk het uitsluiten van mensen op basis van ras, huidskleur, nationaliteit, geaardheid, welvarendheid en… vaccinatiegraad.

Precies deze uitsluiting werd door diverse politieke figuren gebezigd. Denk aan Bidon, Macron, Merkel, de fascistische regering in Oostenrijk – ze lijken een patent te hebben op uitsluiting – en laten we vooral ook Canada, Australië en Nieuw-Zeeland niet vergeten. In eigen land hadden we het duo Rutte en De Jonge, waarvan laatstgenoemde wel heel ver is gegaan in het bedreigen en uitsluiten van mensen die zich niet willen laten inenten met een haastig in elkaar geknutseld goedje dat men als vaccin de markt op heeft gestuwd. Hugo de Jonge heeft, terwijl hij op de hoogte was van alle gevaren en complicaties, willens en wetens mensen tegen elkaar opgezet en gedreigd met diverse maatregelen die leiden tot uitsluiting.
In oorlogen heb je mensen die het beleid uitzetten, maar je hebt ook mensen die dit beleid rucksichtslos uitvoeren, wetende dat ze daarmee hun medemensen schade toebrengen. Hugo de Jonge is zo’n onbenullige meeloper die voor eigen gewin nog zijn vrouw en kinderen zou verkopen om maar in de gunst van de grote leider(s) te kunnen komen. Hugo de Jonge is dan ook een buitengewoon gevaarlijke persoon voor zijn medemens en hij zou in figuurlijke zin moeten hangen; verwijderd worden uit de politiek om er nooit meer in terug te mogen keren. Dit is wat Een Kritische Noot de voormalige minister van VWS uit de grond van het hart toewenst. Deze man is ronduit staatsgevaarlijk en een onmens bovendien.
 
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram