Wie wil er nog een ‘onschuldig’ prikje?

Ernstige bijwerkingen corona­vaccins steeds duidelijker

Steeds meer wetenschappers trekken aan de bel omdat zij toenames zien in het aantal sterfgevallen en andere ernstige aandoeningen sinds het begin van de vaccinatiecampagnes. Sommige wetenschappers waarschuwen voor aantasting van het immuunsysteem door de coronavaccins. Ondertussen blijken de vaccins ineffectief te zijn: ze voorkomen geen ziekenhuisopnames of sterfgevallen.
Het beeld van topsporters die instorten door met name hartaandoeningen is de laatste tijd regelmatig in het nieuws.

Aan het begin van het coronavaccinatietijdperk werden de critici weggehoond en hun kritiek werd weggewuifd. ‘Wat doe je toch moeilijk? Als de hele wereld wordt ingeënt dan moet het toch wel veilig zijn? Hoe zo experimenteel vaccin? Gentherapie? Je beschermt er wel je ouders mee hoor!’ En langzaam aan maakten deze stellige opmerkingen plaats voor de sociaal geaccepteerde vragen en opmerkingen: ‘Je wilt toch ook weer meedoen? Nou, ik wil wel weer op wintersport kunnen hoor!’ Etc, etc, etc.

De critici van de vaccins hebben van meet af aan gewaarschuwd dat de risico’s groot zouden kunnen zijn. Dr. Cahil, een Ierse professor in de immunulogie en adviseueze van de Europese commissie, heeft van meet af aan gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van dit experiment van massale coronavaccinatie. Ze werd geroyeerd, gecensureerd en weggezet als afgedwaald wetenschapper. Het lijkt erop dat ze net als al die andere kritische wetenschappers het gelijk aan haar zijde begint te krijgen. Lees hieronder het artikel uit De Andere Krant, een weekblad dat niet gecensureerd wordt en dat plaats biedt aan ‘de andere kant van het verhaal’.

VAN EEN “EPIDEMIE VAN ONGEVACCINEERDEN” WAS GEEN SPRAKE

Is er werkelijk sprake van een epidemie van instortende sporters? En ligt dat aan de vaccinaties? De Israëlische publicatie Real-Time News deed onderzoek onder de bij de FIFA geregistreerde voetballers. Daaruit bleek dat vanaf het begin van de vaccinatiecampagnes 183 professionele atleten en coaches plotseling zijn ingestort, waarvan er 108 stierven. De overgrote meerderheid was tussen 17 en 40 jaar. 
In meer dan tachtig van de gevallen, zoals bij voetbalsterren Sergio Aguero en Christian Eriksen, stortten de atleten in tijdens het spelen, trainen of onmiddellijk daarna. In de meeste gevallen was de oorzaak hartgerelateerd, waaronder myocarditis (hart­ontsteking), pericarditis (ontsteking van het hartzakje), hartaanvallen of hartstilstand. De tweede oorzaak die wordt gemeld, is het plots optreden van bloedklonters.
RT News vroeg Dr. Josh Guetzkow, hoofddocent bij de afdeling Sociologie en Antropologie van het Instituut voor Criminologie aan de Hebreeuwse Universiteit, om een analyse, waarbij specifiek werd gekeken naar gevallen van SCD (plotselinge hartdood) en SUD (plotseling onverklaarbare dood). Volgens Guetzkow blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het British Medical Journal dat er onder alle bij de FIFA geregistreerde sporters, in de periode 2001-2020, vier doden per jaar waren die in deze categorieën vielen. In 2021 waren dat er 21, dus vijf keer meer dan het jaargemiddelde.
Dat de vaccinaties de oorzaak kunnen zijn voor de problemen, wordt bevestigd in diverse recent gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken en door diverse wetenschappers. Zo blijkt uit een nieuwe peer-reviewed studie in het Journal of Pediatrics van 25 maart 2022 dat ook op de lange termijn hartafwijkingen (‘heart abnormalities’) zijn geconstateerd bij tweederde van de jongeren die binnen een week na hun tweede Pfizer-vaccinatie last hadden van hartproblemen. Zij bleken maanden later nog steeds afwijkingen aan hun hart te hebben. De resultaten “leiden tot zorgen over de potentiële langetermijn-effecten” van de vaccinaties, schrijven de onderzoekers.
Gezondheidsautoriteiten en ook de vaccinfabrikanten hebben erkend dat de coronavaccins een verhoogde kans op myocarditis en pericarditis geven, vooral onder jonge mannen. Dit staat nu ook in de bijsluiters vermeld. Maar de autoriteiten zeggen er meestal bij dat het gaat om tijdelijke en niet-ernstige effecten. Dit wordt door het nieuwste onderzoek weersproken. Dr Madhava Setty verklaart tegenover Children’s Health Defence, de vaccinkritische website van Robert Kennedy Jr., dat het onderzoek “meer bewijs levert dat myocarditis als gevolg van Covid-19-vaccinaties bijzonder ernstig is”.
Sommige artsen waarschuwen dat de vaccinaties het immuunsysteem van mensen ondermijnen. De osteopathisch arts dr. Elizabeth Eads uit Florida stelt dat gevaccineerde pa­tiënten die zij behandelt, tekenen van Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) vertonen. “Wij zien nu vaccin-gerelateerde verworven immunodeficiëntie van de drievoudig gevaccineerden”, stelt zij. Volgens haar komt dit doordat de prikken “permanent het genoom van de cel veranderen”. Ze waarschuwt dat hierdoor onder meer het aantal aids-gevallen kan gaan toenemen, vooral in de leeftijdscategorie 18 tot 39 jaar.
Dat de mRNA vaccins DNA zou kunnen veranderen, werd lange tijd ontkend, maar recent Zweeds onderzoek duidt erop dat dit mogelijk toch zo is. Onderzoekers beschrijven in het peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift ‘Current Issues of Molecular Biology’ hoe het vaccin na geïnjecteerd te zijn naar cellen in de menselijke lever reist en de celkern binnendringt en daar veranderingen aanbrengt.
Inmiddels is ook duidelijk dat de corona-vaccins – door sommigen ook ‘experimentele gentherapie’ genoemd – geen bescherming bieden tegen Covid-19 besmetting, ziekenhuisopname of dood. Zo blijkt uit de laatste cijfers in Groot-Brittannië dat 90 tot 95 procent van de Covid-sterfgevallen gevaccineerden zijn.
In Vlaanderen bleek recent 93 procent van de coronapatiënten van 18 jaar en ouder volledig gevaccineerd of geboost. Van deze patiënten had 84 procent de boosterinjectie ontvangen en 9 procent was volledig gevaccineerd, zo meldt analist Daniël van der Tuin op zijn blog. Voor IC-opnames was dit beeld vergelijkbaar: 92 procent van de patiënten was volledig gevaccineerd of geboost. Van der Tuin baseert zich op cijfers van Sciensano, het Belgische RIVM.
Van der Tuin noteert dat Vlaanderen een “extreem hoge boostergraad” heeft, want “volgens de gezondheidsautoriteiten is 83,9 procent van de 18-plussers nu drie keer geprikt. Dit percentage komt dus vrijwel overeen met het percentage gebooste coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dit betekent dat de boosterinjectie per saldo dus nauwelijks tot geen bescherming biedt voor ziekenhuis- of IC-opname”.
Toch hebben volgens Sciensano gebooste mensen nu 18 tot 57 procent minder kans op ziekenhuisopname als gevolg van een coronabesmetting. Volgens Van der Tuin komen deze percentages “niet overeen met de harde cijfers over het aantal pa­tiënten per vaccinatiestatus”.
In Nederland bleek half maart 65 procent van de coronapatiënten te zijn gevaccineerd of geboost. Van de IC-opnames is dit 62 procent, meldt Van der Tuin. “Meer dan de helft van de 70-plussers die met Covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, is geboost en nog eens 22 procent is volledig gevaccineerd. In vergelijking met februari hebben drievoudig gevaccineerden een flinke opmars gemaakt in de statistieken.” Dit blijkt uit gegevens van het RIVM, die op 15 maart met de Tweede Kamer zijn gedeeld.
Van der Tuin meldt verder dat de bewering van toenmalig minister van VWS Hugo de Jonge op 25 oktober 2021, dat er sprake was van een “epidemie van ongevaccineerden”, niet blijkt te kloppen. “Uit onder meer Britse data was toen echter al maanden bekend dat injecties geen transmissie voorkomen en dat het overgrote gedeelte van de corona­patiënten gevaccineerd was.”
 
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram