Afschaffen slavernij

Peter, 1 juli 2023

Vandaag is het 150 jaar geleden dat de slavernij wettelijk is afgeschaft. Dit wordt gevierd met de Surinaamse feestdag Ketikoti. En vanwege het ronde getal van 150 gaan er ook excuses gemaakt worden en spreekt met zelfs over herstelbetalingen. Geld en excuses zijn zo steeds vaker onlosmakleijk met elkaar verbonden. Is dit wat we willen? Bereiken we juist niet het tegenovergestelde doordat er steeds gewezen blijft worden op de verschillen. Steeds vaker wordt de blanke man geblaimd voor wie hij is en wat hij ooit heeft gedaan. De polarisatie wordt op deze wijze gevoed n vroeger of later gaat dit wrange vruchten afwerpen. Er is een parallel met de islamitische cultuur. De westerse samenleving heeft nu eenmaal z’n eigen roots en daar zijn verschillen welkom, maar ga de eigen cultuur niet de les lezen.
Terug naar de afschaffing van de slavernij, het is uitstekend dat dit gevierd wordt, maar laten we het niet overtrekken. Slavernij is gelukkig geschiedenis net als zoveel andere misstanden door mensen gepleegd. De mens van nu wordt mondialer en, op uitzonderingen na die er altijd zullen blijven, keert hij zich af van iedere vorm van discriminatie. De moderne jonge mens is er wars van of iemand zwart, wit, geel of rood is en of z’n haar nu rasta is of glad blond.
Misschien moeten we vandaag Ketikoti afschaffen en het Feest der Gelijkheid in het leven roepen. Stop met het uitvergroten van de verschillen en stop vooral met leuzen als black lives matter, want ieder leven matters, ook de levens van dieren. Gaan we over 150 jaar ook aan dieren onze excuses aanbieden omdat we ze massaal tot slaaf gemaakt hebben, op gruwelijke wijze om het leven hebben gebracht en nog opgegeten hebben bovendien. Laten we maar vast gaan sparen, want als we daaraan herstelbetalingen moeten gaan doen…
Vind je dit appels met peren vergelijken? Denk dan maar eens 150 jaar of langer terug in de tijd, wie wilde er zijn slaaf opgeven?
Slavernij is overal om je heen in velerlei vormen. Pas als we alle vormen van leven respecteren als de onze, dan zijn we werkelijk vrij.

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram