CBR – veiligheid of geldklopperij?

Peter, 25 augustus 2023
Als wederom een kind in jouw gezin zakt voor het praktijkexamen van  het CBR terwijl je weet dat het een gedegen rijopleiding heeft genoten bij een erkende rijschool, dan ben je op z’n minst teleurgesteld.
Wanneer je zelf met meer dan dertig jaar rijbewijs en honderdduizenden kilometers rijervaring voor de derde keer zakt voor je motorexamen omdat je goed en foutloos rijdt maar volgens de examinator iets te voorzichtig, dan zakt je de broek toch echt wel op de enkels. De persoonlijke invloed van de examinator lijkt in deze te dominant.
Is dit werkelijk nog in het belang van de veiligheid of liggen hier andere motieven aan ten grondslag? Feit is dat het je steeds weer een heleboel geld kost, nog afgezien van de emotionele belasting en de faalangst die zich op deze manier opbouwt.
Mijn idee is dat iemand maximaal twee keer opgaat voor een praktijkexamen. Als je dan de eerste keer zakt om gegronde redenen, je ziet namelijk echt wel of iemand het rijden onder de knie heeft of niet, dan kun je als examinator gericht adviezen meegeven voor de tweede keer. Wanneer iemand de tweede keer nog niet helemaal goed rijdt, dan is dit zo goed als zeker te zoeken in de hoek van de bekende zenuwen. Het heeft dan niets meer van doen met rijveiligheid want de geëxamineerde zal prima rijden zonder een strenge beoordeelaar naast zich. Overigens bedoel ik met prima rijden voor zover dat kan na het behalen van een rijbewijs, want je leert pas echt rijden in de prakijk na het behalen van je papiertje.
Of concurrentie van het CBR een oplossing is, zoals velen opperen? Eerlijk gezegd denk ik van niet want dan krijg je een ander fenomeen dat je eigenlijk niet wilt en dat is de waanzin van de commercie die z’n intrede zal gaan doen. Daarvan zijn er de afgelopen decennia teveel voorbeelden hoe dat juist de prijzen opdrijft en de ten koste gaat van de kwaliteit.
Waarschijnlijk is de oplossing meer gelegen in goede aansturing vanuit een menselijke visie die uitgaat van vertrouwen in de verkregen rijopleiding. Op dit moment lijkt het erop dat de rijscholen gecontroleerd worden op hun kwaliteiten door de beoordeling van de geëxamineerde en is dus ook de rijschoolhouder afhankelijk voor zijn beoordeling van de grillen van het CBR. De bal dient teruggelegd te worden bij het CBR die als een toch wat arrogante organisatie losgezongen is van de maatschappij en mensen onnodig zwaar financieel en emotioneel belast.

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram