Fascistoïde complotdenkers

Toon, 18 mei 2023

Op de website mennenpr.nl kwam ik van de auteur de onderstaande tekst tegen waarin hij precies verwoord wat er bij veel mensen speelt betreffende de coronaperiode en de huidige nasleep hiervan. Lees het zelf en neem het mee in je eigen oordeelsvorming.

Cor Mennen is priester en publiceert een kritische website met een weblogVrijmoedig commentaar“.

Anton de Wit van het Katholiek Nieuwsblad noemt in zijn hoofdartikel van afgelopen week Forum voor Democratie “een fascistoïde zootje complotdenkers”. Hiermee schaart hij zich in de woke kringen van D66, PvdA, en GroenLinks, die bij interpellaties van Forum in de tweede kamer geen argumenten weten te gebruiken maar alleen kunnen schelden in de termen van Anton de Wit: “fascisten, bruine laarzen”; termen die iedere grond in de werkelijkheid ontberen maar die sinds jaar en dag door links gebruikt worden, niet om hun tegenstanders te weerleggen maar om ze als verachtelijk af te schilderen. Het heeft niet met redelijkheid en verstand te maken maar met doortraptheid en gebrek aan argumenten. Want men weet dat deze termen als je ze maar dikwijls genoeg gebruikt, effect hebben op de publieke opinie.
Hetzelfde geldt voor “complotdenkers” of “wappies”. Daarmee schrijft men iedereen af die niet het officiële “narratief” volgt dat door de regering(spartijen), de mainstream media in krant en op de tv wordt verkondigd. Je moest namelijk geloven dat corona ontzettend gevaarlijk was, dat alle maatregelen zoals lock downs, mondkapjes, schoolsluitingen enz. ervoor zouden zorgen dat we niet dood zouden gaan, maar bovenal dat de vaccinaties ons van het virus zouden verlossen, en ons niet besmettelijk zouden maken. Bovendien moesten we ook geloven dat het verbod op (ongevaarlijke) alternatieve behandelingswijzen als ivermectine en hydroxycholoquine met hoge boetes voor de betreffende artsen in belang van ons aller gezondheid was. Bovendien moesten we geloven dat de vaccins veilig waren en zonder noemenswaardige bijwerkingen. Dat was zogenaamd de stand van de wetenschap. Websites die andere deskundigen aan het woord lieten, verspreidden zogenaamd desinformatie en moesten geweerd worden. Is het dan een wonder dat mensen gaan denken: wat zit daarachter? Waarom is men niet open? Heeft men iets te verbergen? Alle vragen van kamerleden om een open discussies tussen het eenzijdig samengestelde OMT en andere geleerden werd afgehouden. In Amerika is een dik boek verschenen, ook in het Nederlands vertaald, van Robert F. Kennedy, “De Gevaarlijkste Dokter Op Aarde”, waarin van haver tot gort het complot wordt beschreven van de Big Pharma, de internationale gezondheidsorganisaties en de wetenschappelijke instituten waar het alleen draait om de big money, de miljarden die met de vaccins kunnen worden verdiend. Ook is een duidelijke band tussen Pharma en wetenschap. Pharma financiert belangrijke onderzoeken aan universiteiten. Wetenschappers zijn voor hun bestaan afhankelijk van de big Pharma en de uitkomsten van hun onderzoeken worden daardoor dan ook gedeeltelijk bepaald (wie betaalt, bepaalt). Leest u het boek maar; de handelende en samenzwerende personen worden met naam en toenaam genoemd. Ondertussen heeft Pfizer officieel toegegeven dat gevaccineerden nog steeds het virus kunnen overdragen. “Doe het voor je oma”, de slogan van Hugo de Jonge, bleek dus achteraf onzin, wat overigens de “wappies” al lang wisten.
En dan nog de oversterfte die we sinds de vaccinatie zien en waarvan steeds meer mensen denken dat het met de vaccinatie te maken heeft. De minister weigert hardnekkig een eventuele samenhang te onderzoeken. Is het vreemd dat je dan achterdochtig wordt. Nog sceptischer word je als uit de twitterberichten van de Britse minister voor gezondheid blijkt, dat men er alles aan deed om de mensen zoveel mogelijk angst aan te jagen.
Je bent ook een “fascistoïde complotdenker” als je luistert naar wetenschappers als die van Stichting Clintel, die met wetenschappelijke argumenten aantonen dat de stikstofcrisis niet of nauwelijks bestaat. Als je van mening bent dat de “klimaatcrisis” ons bestaan niet bedreigt en bovendien nauwelijks of niet van het menselijk handelen afhankelijk is. Is het dan gek dat je je afvraagt: waarom dan die geldverslindende maatregelen die ons allemaal armer maken en onze natuur verwoesten met de oerlelijke windmolens die overigens bij lange na niet in kunnen voorzien in een stabiele energievoorziening? Waarom, wat zit daarachter? Is het domheid of is er een andere agenda? Wellicht de neomarxistische agenda van WEF-man Klaus Schwab: “you’ll own nothing and you’ll be happy!”
Je bent ook een “fascistoïde complotdenker” als je vraagtekens zet bij de ongebreidelde instroom van voornamelijk “niet-westerse immigranten”. Het is natuurlijk onzin dat daar niets tegen te doen is. Het is een politieke keuze dat men dit laat gebeuren en alle maatregelen weigert. Is het dan vreemd dat mensen gaan denken, dat de Europese top, die droomt van een nieuw, machtig Europees keizerrijk, er baat bij heeft dat de nationale eigenheid van landen verdunt zodat de makkelijker vanuit Brussel te regeren zijn. Er zijn dan mensen die het hebben over langzame “omvolking”. Maar dat mag niet, ook al is dat wet er feitelijk gebeurt.
Ik geloof niet dat Anton de Wit, evenmin trouwens als de politieke elite die jaar in jaar uit aan de macht is, dit in de gaten heeft. Maar een groeiend aantal mensen buiten de politieke macht heeft dat wel. De keuze op Forum vier jaar geleden en nu op BBB is daar een symptoom van. Het beroep van de Wit op de politieke spelregels is daarbij niet erg behulpzaam. Als een meerderheid een grote minderheid systematisch tiranniseert, door de samenwerking met rechtse partijen (bij. PVV) bij voorbaat uit te sluiten, en daarbij feitelijke geen enkel probleem echt oplost, begint een gedeelte van de bevolking terecht te morren. Als daardoor de cohesie van onze samenleving in gevaar komt, ligt dat voornamelijk aan de hautaine houding van de regeringspartijen tegenover een redelijke oppositie. In een echte democratie luistert men ook naar de minderheid.
C. Mennen pr
26 maart 2023

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram