Menszijn

Er was eens een tijd, alweer best lang geleden, dat menselijke omgang centraal stond. Er was natuurlijk ook niet veel anders omdat het leven nog erg eenvoudig was. Van het woord economie had nog niemand gehoord en aan procederen over de omheining van het land deed men niet. Met de komst van geld als ruilmiddel werd geleidelijk aan het economische aspect belangrijker dan de menselijke waarden. En vandaag de dag draait alles om geld en stappen we bij wijze van spreken over lijken om hier maar niets van te hoeven verliezen. 

Maar er is nog een aspect dat de menselijke waarden is gepasseerd en dat is de juridische component. We willen zeker weten dat we niet aansprakelijk worden gesteld en daarom maken we soms rare moves, dekken we onszelf voortdurend in, en zetten we AVG-verwijzingen op websites, allemaal met als doel: ‘ik val niet aansprakelijk te stellen, mij zullen ze niet pakken’. Ondertussen zijn de menselijke waarden afgezakt naar plaats drie.

Echter, het kan nog slechter verkeren met hoe wij mensen met elkaar omgaan. De coronacrisis heeft de menselijke waarden anno 2020 nog een plaats naar achteren doen opschuiven. Menselijkheid staat nu op de vierde plaats want we hebben veiligheid (lees angst) boven alles verheven. In het kader van veiligheid en zekerheid voor alles zetten we de grondwet tijdelijk aan de kant, maken we onszelf onherkenbaar door het gezicht te bedekken en springen we aan de kant als iemand te dichtbij komt. Zelfs onze kinderen leren op dit moment dat andere mensen gevaarlijk zijn. Voor de zekerheid laten we schijnveiligheid prevaleren boven de zo essentiële menselijke waarden die we in deze tijd zo hard nodig hebben. De vraag die mij al vanaf het begin af aan bezig houdt is dat we veel te krampachtig omgaan met alle maatregelen. Volgens mij kan het anders, menselijker met meer betrokkenheid op elkaar. Niet leven vanuit angst, maar vanuit respect en toenadering. Ik denk dat het mogelijk is om een land te regeren door mensen te informeren in plaats van te sanctioneren. Door te verenigen in plaats van te polariseren.

Als we met elkaar niet opletten, dan evolueren we de verkeerde kant op. Dan staan we steeds verder af van waarden die staan voor menszijn. Dan kunnen er beslissingen genomen worden op basis van angst en dat is nooit een goede leidraad.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram