Privacy

AVG – Algemene Verordening Persoonsgegevens

In de vorige eeuw, de decennia na WOII, was privacy heel gewoon. De meeste mensen hadden de oorlog nog vers in het geheugen en waren zich er maar al te bewust van wat het betekende als de vijand kon beschikken over naamregistratie verbonden aan persoonsgegevens zoals religie. Met de komst van onder andere internet is dit besef op een glijdende schaal beland en nu is het nog maar een enkeling die zich bekommert of er op de juiste wijze met persoonlijke informatie wordt omgegaan. Twee voorbeelden:

HoNos, vragenlijst en screeningsinstrument in de geestelijke gezondheidszorg.

Sinds de invoering van van het ZPM (ZorgPrestatieModel) per 1 januari 2022 dient iedere cliënt/patiënt volgens dit systeem geregistreerd te worden. De cliënt zelf merkt hier niets van want het wordt meestentijds door de hulpverlener ingevuld. Weet echter wel dat jouw gegevens buiten de organisatie terechtkomen en dit is in strijd met de AVG-wet. Sowieso is dit iets dat je niet moet willen.

Men zegt wel dat het gaat om geanonimiseerde gegevensverwerking, maar dat hebben we wel vaker gehoord en dan blijken er later wel degelijk lekken te zijn. Het is domweg niet zuiver wat er gebeurt. Een beetje protest kun je alvast indienen als je in behandeling bent bij een GGZ-organisatie en dat is door het invullen van een privacyverklaring, te downloaden via deze link: https://lvvp.info/nieuwsbrief/zorgvraagtypering-hoe-zit-privacy/ 

Gemeentelijke instellingen en afdelingen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Steeds vaker, en niet alleen bij de gemeentelijke instellingen, krijg je te horen als je opbelt en vraagt naar een persoon of afdeling: Waar gaat het over? En als je dan antwoordt dat je dit liever met de persoon bespreekt waarvoor je belt, dan is steeds vaker het antwoord dat ze toch echt dienen te weten waar het over gaat omdat ze anders niet door kunnen verbinden. Het protocol vereist dit. 

Ammehoela, je gaat toch niet tegen de eerste de beste receptioniste uitleggen waarom je iemand aan de telefoon wilt krijgen.

De gemeente Den Bosch maakt het helemaal bont. Als je een aanvraag wilt doen voor een WMO-indicatie dan worden je persoonlijke gegevens linea recta doorgezet naar een externe organisatie zonder daarvoor toestemming te vragen aan de aanvrager. 

 

Als je niets doet, dan verandert er ook niets en gaat men gewoon door met het schenden van ieders recht op privacy. Maar laat je iedere keer als je contact hebt met deze instellingen blijken dat je hier niet van gediend bent, en we doen dit collectief, dan komt er meer bewustwording rondom dit thema. En doe ook gerust een beroep op uw rechtsbijstandsverzekering als uw privacy geschonden wordt. Het laatste dat we moeten willen is dat we normaal gaan vinden dat organisaties zonder toestemming jouw gegevens aan derden beschikbaar stellen.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram