Toen ik de mensen leerde kennen, kreeg ik de dieren lief…

Als dierenliefhebber kan ik veel sympathie opbrengen voor Franciscus van Assisi en wat hij uitdroeg, en nog altijd uitdraagt. De reden hiertoe is onder andere de liefde voor dieren. Franciscus van Assisi had een bijzondere binding met de natuur en met alle levende wezens. Hij bekommerde zich niet alleen om het lot van melaatsen, zwervers en armen, maar ook om planten en dieren. Vanaf 1930 wordt op 4 oktober, de sterfdag van Franciscus, voortaan Werelddierendag gevierd. En ik vind het machtig mooi dat hier aandacht voor is en vooral ook binnen de katholieke kerk waar nogal wat volgelingen een rechtvaardiging in de bijbel lijken te vinden voor het eten van vlees en vis.

Dierenleed is mij namelijk een doorn in het oog. Vanaf het moment dat ik me bewust werd van het vele onnodige dierenleed dat wij mensen veroorzaken ben ik vegetariër en sinds een tijdje steeds meer veganist. Waarom zouden we dieren eten of huiden van dieren dragen? Er zijn inmiddels zoveel alternatieven voor handen dat een excuus hiervoor volslagen ongegrond is. Omdat het lekker is? Omdat het mooi is? Kom nou toch, dat is toch geen reden voor dierenleed!

Een andere vorm van dierenleed zijn dierproeven. Weet je dat er op dit moment op zeer grote schaal proeven gedaan worden op apen in verband met het snel op de markt kunnen brengen van een vaccin tegen corona. Duizenden en duizenden apen worden opgeofferd voor onderzoek.

Uit de laatste cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er in 2019 ruim 448.000 proeven met dieren zijn gedaan, vrijwel evenveel als in 2018.

En je wil niet weten hoeveel daar in 2020 bijgekomen is, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Men zegt dat het momenteel onmogelijk is om een coronavaccin te ontwikkelen zonder dit op dieren te testen. Ik weet niet of dit waar is. Wat ik wel weet is dat dit zo snel als mogelijk dient te stoppen en dat we op zoek moeten gaan naar alternatieven. En deze zijn steeds meer voorhanden, laat ons er gebruik van maken. Als dierenvriend zeg ik: laten we een voorbeeld nemen aan Franciscus van Assisi en met zo’n goed mogelijk oog voor het welzijn van de mens ons beschaafd deel aanspreken en de dieren hierin niet vergeten.

Zie voor meer informatie: https://www.animalrights.nl/vervang-dierproeven/ik-geef-niet-aan-dierproeven

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram