Hittestress bij dieren

Het wordt de komende dagen tropisch warm. Deze hoge temperaturen hebben ernstige gevolgen voor dieren in de veehouderij. De dieren in weilanden hebben geen schaduw en tijdens transporten vergaan ze van de hitte.

Volgens de wet moeten dieren beschermd worden tegen slechte weersomstandigheden. Maar in de praktijk zien we nog steeds geen oplossingen voor al die dieren in de snikhete wei, stallen en transportwagens. De Partij voor de Dieren opent een meldpunt.

 

Klik op de afbeelding voor het meldpunt

Hittestress treedt op als dieren hun lichaamstemperatuur niet meer onder een bepaalde grens kunnen houden – wat die grens precies is verschilt per diersoort en omstandigheden, maar over het algemeen is er vanaf 21 °C risico kans op het ontstaan van hittestress. Hittestress heeft allerlei negatieve gevolgen voor dierenwelzijn, zoals uitdroging en stress. Uiteindelijk kan hittestress zelfs leiden tot sterfte.

Risicofactoren hittestress

Voor het ontstaan van hittestress tijdens transport zijn verschillende risicofactoren. Uiteraard de omgevingstemperatuur, maar ook de luchtvochtigheid speelt een rol (hoe hoger, hoe meer kans op hittestress). Een hoge beladingsgraad van veewagens zorgt ervoor dat dieren hun warmte minder goed kwijtraken. Ook gebrek aan ventilatie verhoogt de kans op hittestress. Veel veewagens zijn voor hun ventilatie grotendeels afhankelijk van de rijwind. Op het moment dat veewagens stilstaan (bijvoorbeeld tijdens het laden, of in de wachtrij voor het slachthuis) kan de temperatuur snel oplopen, zeker als de wagens ook nog eens in de zon staan.

Nationaal Hitteplan voor dieren nodig

Hitte + dieren = hittestress

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram