Jager vrijgesproken, wat jammer!

Emma, 11 juni 2023

VONNIS IN RECHTSZAAK SAMMIE: JAGER VRIJGESPROKEN OP ALLE TENLASTELEGGINGEN

Op dinsdag 30 mei was Animal Rights aanwezig in de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren voor het langverwachte vonnis in de rechtszaak tegen de jager die het tien weken oud vosje Sammie 3 jaar geleden, op 31 mei 2020, koelbloedig doodschoot voor zijn burcht.
De jager en moordenaar van Sammie
De beklaagde werd op alle tenlasteleggingen vrijgesproken ondanks zijn eerdere bekentenis. De rechtbank oordeelde dat de rechten van verdediging van de verdachte, de zogenoemde salduzrechten, geschonden zijn door een onrechtmatig verhoor. Zowel het openbaar ministerie als Animal Rights kunnen nu in beroep gaan.
Campagnecoördinator Legon: “Wij zijn enorm teleurgesteld en in vol ongeloof dat de dood van Sammie zomaar van tafel wordt geveegd omwille van een vermeende procedurefout. Zijn leven is veel meer waard. Wij overwegen in beroep te gaan.”

GEDOOD VOOR ZIJN BURCHT

Zondag 31 mei hoorden omwonenden een luide knal in een naburig veld in Riemst. Een jong vosje van amper 10 weken oud werd dood gevonden bij zijn vossenburcht. Een anonieme getuige maakt daarop melding bij de Natuurinspectie. Twee dagen later was de jager opnieuw in de omgeving van de burcht waarop dezelfde getuige ook deze keer melding deed. De Natuurinspecteurs kwamen ter plaatse en troffen de dader aan met zijn jachtwapen in zijn bezit. Later verklaart hij het vossenjong te hebben gedood. Hij maakt zich hierbij schuldig aan inbreuken op zowel het Jachtdecreet1 als het Jachtvoorwaardenbesluit2. Zo jaagde hij buiten de vooropgestelde openingstijden van de jacht op de vos en dat nog eens tussen zonsondergang en zonsopgang. Sammie werd ook doodgeschoten in de directe omgeving van zijn burcht. Artikels 27, 40 en 53 van bovengenoemd besluit verbieden nochtans elke vorm van jacht of bestrijding binnen de vijftig meter van een vossen- of dassenburcht. Daarnaast overtreed de jager ook de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.3 Die wet verbiedt immers handelingen te plegen waardoor een dier zonder noodzaak pijn ondergaat of omkomt. En laat ons hier heel duidelijk zijn: er was geen enkele reden dat Sammie dood moest – buiten jachtplezier en stereotiep vijandschap tegenover de vos.

Klik op de afbeelding voor het twitterfilmpje van deze brute moord

BETWISTING

De verdediging betwistte dat de dader in het kader van het verzamelen van eerste inlichtingen werd aangesproken4 en vervolgens zijn bekentenis gaf. Ze pleitte dat het wel degelijk om een doelgericht verhoor ging waarbij de rechten van de jager geschonden zouden zijn. Zo moest hij gewezen worden op zijn recht op bijstand van een advocaat. De rechtbank volgde deze stelling waardoor de bekentenis werd geschrapt uit het dossier.

Legon: “De vage lijn tussen wat aanzien wordt als het verzamelen van eerste inlichtingen en een verhoor zorgt er nu voor dat er geen gerechtigheid is voor Sammie.”

JAGER ONTKENT NIET DAT HIJ SAMMIE DOODDE

Dat de jager Sammie wel degelijk doodschoot, wordt niet betwist. Dat maakt het vonnis nog moeilijker te verteren. Wat wel werd aangevochten is de locatie en het tijdstip waarop de jager het vosje doodde. Omdat de bekentenis van de man nu op juridisch vlak nietig wordt verklaard, is hier volgens de rechtbank onvoldoende bewijs voor.

Legon: “Dat een klein verschil in locatie en tijd het doden van een dier ineens legaal en aanvaardbaar maakt, is schrijnend maar volgens de wet zuiver. Dit moet echt veranderen.“

Het gegeven dat de dader de feiten in het oorspronkelijk proces-verbaal, waar de locatie en het tijdstip wél strafbaar zijn, niet betwistte, alsook de aangeboden minnelijke schikking betaalde5, geven volgens ons wel degelijk blijk aan schuldherkenning.


Dat een klein verschil in locatie en tijd het doden van een dier ineens legaal en aanvaardbaar maakt, is schrijnend maar volgens de wet zuiver. Dit moet echt veranderen.

Joffrey Legon, Animal Rights

JAGER ONTKENT NIET DAT HIJ SAMMIE DOODDE

Dat de jager Sammie wel degelijk doodschoot, wordt niet betwist. Dat maakt het vonnis nog moeilijker te verteren. Wat wel werd aangevochten is de locatie en het tijdstip waarop de jager het vosje doodde. Omdat de bekentenis van de man nu op juridisch vlak nietig wordt verklaard, is hier volgens de rechtbank onvoldoende bewijs voor.

Legon: “Dat een klein verschil in locatie en tijd het doden van een dier ineens legaal en aanvaardbaar maakt, is schrijnend maar volgens de wet zuiver. Dit moet echt veranderen.“

Het gegeven dat de dader de feiten in het oorspronkelijk proces-verbaal, waar de locatie en het tijdstip wél strafbaar zijn, niet betwistte, alsook de aangeboden minnelijke schikking betaalde5, geven volgens ons wel degelijk blijk aan schuldherkenning.

CROWDFUNDING

Juridische instrumenten kosten veel tijd en geld. Met onze crowdfunding Animal Rights in de rechtbank hopen we deze maand 20.000 euro te verzamelen voor onze juridische kosten. Doe een eenmalige donatie of steun met een maandelijks vast bedrag en sluit je aan in deze strijd!

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram