Tijd voor een minister van Dierenwelzijn!

Dieren in Nederland hebben betere bescherming nodig. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor het welzijn van meer dan 150 miljoen dieren in Nederland. Dit ministerie heeft echter vooral oog voor economische belangen. De belangen van varkens, koeien, kippen en andere dieren komen áltijd op de laatste plaats. Wil jij ook dat dieren beschermd worden door een onafhankelijke minister? Teken de petitie voor een minister van Dierenwelzijn!

…naar de petitie


Economie gaat altijd voor dierenwelzijn 

Er zijn tal van voorbeelden die aantonen dat economische belangen bij de minister van Landbouw zwaarder wegen dan dierenbelangen:
  • Transport tijdens hitte: wanneer het buiten 34 graden is, worden dieren nog steeds vervoerd in overvolle vrachtwagens. Al bij een temperatuur van 25 graden krijgen varkens, kippen en koeien hittestress, regelmatig met dodelijke afloop. Maar van de minister hoeven de transporten pas te stoppen bij temperaturen boven de 35 graden.
  • Stalbranden: brandveilige dakisolatie en meterkasten kunnen voorkomen dat jaarlijks duizenden dieren levend verbranden. De minister wil die aanpassingen echter niet verplichten. Zij vindt de investering té kostbaar voor boeren.
  • Dierverwaarlozing: ernstige overtredingen blijven onbestraft. Structurele dierverwaarlozers die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen keer op keer een nieuwe kans. Ten koste van de dieren. Er ligt al jaren een wetsvoorstel klaar om harder op te treden tegen verwaarlozing, maar vooralsnog blijft het bij een voorstel. Waar is de regie? Dit had al lang geregeld moeten zijn!
  • Castratie van varkens: deze pijnlijke ingreep zou al in 2015 volledig stoppen, maar wordt nu nog steeds gedoogd om de Nederlandse exportpositie op de Europese markt te behouden.

Het goede voorbeeld van Vlaanderen

Dat het ook anders kan, bewijst Vlaanderen. Sinds enkele jaren heeft Vlaanderen een toegewijde minister van Dierenwelzijn en dat werpt zijn vruchten af. Die minister is direct aan de slag gegaan met een hitteplan voor diertransport, heeft campagnes opgezet om het bewustzijn over dierenwelzijn te verhogen en voert een lik-op-stukbeleid voor dierverwaarlozers. 

Tijd voor een minister van Dierenwelzijn: teken de petitie! 

Teken de petitie en roep het kabinet op om op te komen voor de belangen van miljoenen dieren. Het is tijd voor een Nederlandse minister van Dierenwelzijn!

 

 
 
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram